Work for Studio of Photography Department 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307EWS1 Z 4 24 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 82 až 102 hodin domácí příprava anglicky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Assisting in the Photography Dept. Studio, the student helps the Dept. or their colleagues in the implementation of various tasks and as well in practice revises their acquired knowledge.

Forma studia

Instruction is managed as practical collaboration with Photography Dept. instructors and students.

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Course description:

Tasks: Detailed conditions and manners for completing tasks for this course will be posted at the Photography Dept. at the beginning of instruction.

More information and organization of individual activities will be provided by the Photography Dept. Studio head.

Doporučená nebo povinná literatura

Study materials will be individually determined according to the needs or difficulty of the assignment.

Hodnoticí metody a kritéria

Credit is awarded by the Photography Dept. head based on fulfilment of the assigned tasks.

Poznámka

This course may be taken at anytime during the 2nd, 3rd or 4th semester.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů