InDesign – základy, export

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307MIZE Z 1 10 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 18 až 23 hodin domácí příprava anglicky, česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

-

Forma studia

modul

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Modul má sloužit k sjednocení znalostí studentů v oblasti předtiskové přípravy a zpracování digitálního obsahu do podoby tisknutelného PDF s důrazem na základní ovládání a specifika export pro různé technologie tiskové produkce. Výsledkem modulu by mělo být seznámení se s postprodukčním softwarem (Adobe InDesign, Adobe Photoshop, Adobe Acrobat, Adobe Distiller) a ovládnutí základních postupů pro zpracovávání libovolného digitálního obsahu do podoby vhodné pro tisk.

Doporučená nebo povinná literatura

-

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet za účast a aktivní přístup při zpracování ukázek.

Poznámka

  1. března, 11:00 setkání na Tržišti, 131

11:00 – 12:00 Uživatelské rozhraní

12:00 – 14:00 Stavba dokumentu

14:00 – 16:00 Rozvržení a obsah

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů