InDesign – základy, export

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307MIZE zápočet 1 10 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 18 až 23 hodin domácí příprava anglicky, česky letní

Garant předmětu

Jan MAŠTERA, Martin STECKER

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan MAŠTERA, Martin STECKER

Obsah

Sylabus CZ:

Modul má sloužit k sjednocení znalostí studentů v oblasti předtiskové přípravy a zpracování digitálního obsahu do podoby tisknutelného PDF s důrazem na základní ovládání a specifika export pro různé technologie tiskové produkce. Výsledkem modulu by mělo být seznámení se s postprodukčním softwarem (Adobe InDesign, Adobe Photoshop, Adobe Acrobat, Adobe Distiller) a ovládnutí základních postupů pro zpracovávání libovolného digitálního obsahu do podoby vhodné pro tisk.

Sylabus EN:

The workshop is focused on a solidifying a knowledgebase of prepress process and the process of managing digital content into a form of a printable PDF file with emphasis on export for specific printing technologies. The workshops result should be a comprehensive knowledge of the postproduction software itself (Adobe InDesign, Adobe Photoshop, Adobe Acrobat, Adobe Distiller) and its handling to provide essential workflows for any print related postproduction process.

Harmonogram CZ:

  1. března, 11:00 setkání na Tržišti, 131

11:00 – 12:00 Uživatelské rozhraní

12:00 – 14:00 Stavba dokumentu

14:00 – 16:00 Rozvržení a obsah

16:00 – 20:00 Export

Harmonogram EN:

March 16, 11:00 meeting at Tržiště, 131

11:00 – 12:00 User interface

12:00 – 14:00 Document setup

14:00 – 16:00 Layout and content

16:00 – 20:00 Export

Výsledky učení

-

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

-

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet za účast a aktivní přístup při zpracování ukázek.

Poznámka

  1. března, 11:00 setkání na Tržišti, 131

11:00 – 12:00 Uživatelské rozhraní

12:00 – 14:00 Stavba dokumentu

14:00 – 16:00 Rozvržení a obsah

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
16.03.2023 11:00–20:00 Jan MAŠTERA PC učebna KF
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů