Ateliér restaurování a konzervování fotografie 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307KRAR1 ZK 8 česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student zná a rozumí vzniku, principu, vlastnostem pozitivních fotografií na kovu, pozitivních fotografií na skel, monochromatických pozitivních fotografií na papíru. Tyto typy fotografií umí identifikovat, umí rozlišovat podoby jejich degradace a umí je stabilizovat.

Forma studia

24p+120d / semestr

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Studenti se seznámí s technikami s technologiemi konzervování a restaurování fotografických materiálů. Zároveň si některé zvolené technologie prakticky vyzkouší. V průběhu semestru pod dohledem pedagoga vytvoří návrh na restaurování a provedou restaurátorský zásah na daném fotografickém objektu nebo souboru.

1 Základní identifikace a popis restaurovaného předmětu

2 Identifikace a popis poškození předmětu

3-5 Studium literatury ke konkrétní fotografické technice a poznatky k řešení obdobného typu poškození

6 Vytvoření návrhu na restaurování

7-12 Provedení restaurátorského zásahu s odpovídající restaurátorskou dokumentací

V tomto semestru bude soustředěna pozornost na:

Doporučená nebo povinná literatura

EATON, George T. Conservation of photographs. Rochester, NY: Eastman Kodak Co., ©1985. 156 s. ISBN 0-87985- 352-2.

NORRIS, Debra Hess, ed. a GUTIERREZ, Jennifer Jae, ed. Issues in the conservation of photographs. Los Angeles: The Getty Conservation Institute, [2010], ©2010. xvii, 734 stran.

Readings in conservation. ISBN 978-1-60606-000-1.Photographic Materials - Wiki [online]. USA: AIC, 2019 [cit. 2020-01-02]. Dostupné z: http://www.conservation- wiki.com/wiki/Photographic_Materials

WILHELM, H. G., & BROWER, C. (1993). The permanence and care of color photographs: traditional and digital color prints, color negatives, slides, and motion pictures. Grinnell, Iowa, U.S.A.: Preservation Pub. Co. ISBN 0-911515-00-3 Damage Atlas for Photographic materials [online].

CEROART, 2019 [cit. 2020-01-02]. Dostupné z: https://journals.openedition.org/ceroart/1770

ČERNÁ, Alena a kol. Jednotná popisná a obrazová dokumentace historického fotografického materiálu: v kontextu používaných elektronických evidenčních systémů v příspěvkových organizacích MK ČR s cílem sjednocení definic a pojmosloví v oblasti historického fotografického materiálu v používaných evidenčních systémech a ulehčení uživatelského vyhledávání v nich. 1.vydání. Praha: Národní památkový ústav, 2017. 139 stran. Odborné a metodické publikace; svazek 89. ISBN 978-80-7480-077-1.

APPELBAUM, Barbara. Conservation treatment methodology. Amsterdam: Butterworth-Heinemann, 2007. xxix, 437 p.; 22 cm. ISBN 978-0-7506-8274-9.Topics in Photographic preservation [online]. Washington: American Institute forConservation Photographic Materials Group, 2015 [cit. 2020-01-08]. Dostupné z:http://resources.conservation-us.org/pmg-topics/ Journal of paper conservation: IADA reports = Mitteilungen der IADA. Stuttgart: FOTOTEXT Verlag Wolfgang Jaworek, 2009- .ISSN 1868-0860.

The Paper conservator: the journal of the Institute of Paper Conservation. [London]: Institute of Paper Conservation, 1976-2007. ISSN 0309-4227. The Conservator. [London]: IIC United Kingdom Group, 1977-2008. ISSN 0140-0096.

Wilhelm Imaging Research [online]. 2010 [cit. 2020-01-02]. Dostupné z: http://wilhelmresearch.com/index.html Paul Messier Photograph Conservation [online]. Paul Messier, 2019 [cit. 2020-01-02]. Dostupné z: https://www.paulmessier.com resources

Doporučená literatura:

Bude upřesněna vždy začátkem semestru.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě práce na restaurátorském projektu, zpracovaného návrhu na restaurování a restaurátorské dokumentace.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů