Residential artistic centres, basic of publishing house and introduction to curators practise

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307MRPC Z 3 30 hodiny DÍLEN za celý semestr (45 minut), 53 až 68 hodin domácí příprava anglicky zimní

Garant předmětu

Štěpánka ŠIMLOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

David KORECKÝ, Ivan MEČL, Jan MĚŘIČKA, Štěpánka ŠIMLOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

The module is designed as an extension of the overview of the later application of the artist, it offers various options for establishing one's own companies, such as publishing houses, community houses, art centers, various forms of galleries, etc. The listeners gain practical experience and advice. The participants work on a common task that is reflected from different perspectives.

Forma studia

attendance - in person

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

13. 10 – amiliarization with the concept of residential centers - basic overview of types, Specifics Nová Perla, lecture about the region - history of the Sudetenland

14. 10. – morning - Ivan Mečl's lecture - presentation of the artist magazine, the functioning of the publishing house,

afternoon- work according to the assignment

evening – mutual presentation, discussion about the result and ideas

15. 10. – morning: David Korecký's lecture - introduction to the regular workshop, basics of working with a curator, types of exhibition platforms, types of curatorial focus

Afternoon: David Korecký - discussion with students about their specific ideas and needs, proposal of the form of the workshop

Evening:workshop with Jan Měrička - large format screen printing

16. 10. – Mutual presentation, enclosing the field trip, discussion

21. 10.Mutual meeting on the project in progress, mutual presentation

15. 11. – meeting with Zdena Koleckova – sharing her experiencies with the curators work of the students project

25. 11. – Michal Kolecke – intruduction of the curators studies in FUD UJEP

Doporučená nebo povinná literatura

https://www.iumeni.cz/knihy-casopisy/

Hodnoticí metody a kritéria

active participation (minimum 80%), timely completion of tasks, presentation of the progress of your work according to the assignment, final presentation of the workshop result

credit is awarded on the basis of the final presentation and reflection of acquired knowledge and experience

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
21.10.2022 17:00–19:00 Štěpánka ŠIMLOVÁ Učebna KF 111
Lažanský palác
přednášková par. 1
15.11.2022 17:00–19:00 Štěpánka ŠIMLOVÁ Tržiště -at. dokument
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
přednášková par. 1
25.11.2022 12:00–15:00 Štěpánka ŠIMLOVÁ Učebna KF 111
Lažanský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů