Právní a finanční aspekty koprodukce

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305PAFK zkouška 2 12 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 41 až 51 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří ŠTAIDL

Obsah

1)Prameny právní úpravy vztahující se ke koprodukci

2)Koprodukce v audiovizi, výchozí pojmy a definice

3)Výrobce zvukového záznamu a jeho práva

4)Výrobce zvukově obrazového záznamu a jeho práva

5)Smlouva o společnosti

6)Právní aspekty koprodukční smlouvy – struktura, podstatné náležitosti

7)Finanční a obchodní aspekt koprodukční smlouvy

8)Odlišnosti koprodukce a zakázkové tvorby audiovizuálního díla

9)Koprodukce s Českou televizí

10)Účetní a daňové aspekty koprodukce

11)Kolektivní správa práv výrobce zvukového a zvukově obrazového záznamu

12)Aplikace právní úpravy v praxi, judikatura

Výsledky učení

Cílem výuky je zaměřit se na právní a finanční aspekty koprodukce, tj. pochopit samotný právní základ koprodukce, a to zejména v oblasti audiovize. poznat práva výrobce zvukových i zvukově obrazových záznamů, vč. jejich kolektivní správy, odlišovat koprodukci od zakázkové výroby, vše i s vhledem do praktických postupů při uzavírání koprodukčních smluv, vč. jejich finančních ujednání, a dále s tím souvisí poznání jejich struktury i podstatných náležitostí, ať už v oblasti filmu nebo televize (i se všemi specifiky právní regulace při koexistenci veřejnoprávního a privátního sektoru rámci dualního systému vysílání).

Předpoklady a další požadavky

---

Literatura

Zákon číslo 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 231/2001 Sb. Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 40/1995 Sb. Zákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů

zákon číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SRSTKA, Jiří, Jan BARTÁK, Tomáš DOBŘICHOVSKÝ, et al. Autorské právo a práva související: vysokoškolská učebnice. Praha: Leges, 2017. Student (Leges). ISBN 978-80-7502-240-0.

Colin Hoskins, Stuart McFadyen, and Adam Finn. Global Television and Film, An Introduction to the Economics of the Business. Clarendon Press; 1st edition (August 27, 1998). ISBN-13: 978-0198711476

Julia Hammett-Jamart, Petar Mitric, Eva Novrup Redvall. European Film and Television Co-production: Policy and Practice. Palgrave Macmillan; 1st ed. 2018 edition (February 7, 2019). ISBN-13: 978-3319971568

Hodnoticí metody a kritéria

Ústní zkouška. Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je min. docházka 75 %.

Poznámka

---

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 330
Učebna KP 330

(Lažanský palác)
ŠTAIDL J.
14:00–15:35
(přednášková par. 1)
Předmět se koná v těchto termínech: 25.10., 22. 11. a 20. 12. 2023
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 14:00–15:35 Jiří ŠTAIDL Učebna KP 330
Lažanský palác
Předmět se koná v těchto termínech: 25.10., 22. 11. a 20. 12. 2023 přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů