Praxe pedagogická MA

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305PXPMA Z 3 50 hodin (60 minut) praxe nebo samostatné práce ve škole za semestr, 25 až 40 hodin domácí příprava česky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tereza CZESANY DVOŘÁKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Pedagogické praxe MA má za úkol procvičit studentovu schopnost předávat nabyté vědomosti a zkušenosti svým kolegům, studentům jiných oborů nebo studentům nižších ročníků.

Forma studia

praxe

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Student vedoucí KP sám navrhne způsob, jakým hodlá splnit svoji Pedagogickou praxi.

Pokud si student zvolí způsob přednášky nebo modulu, musí předložit sylabus své přednášky, a ten podléhá schválení vedoucí KP.

Splnění Pedagogické praxe je možné několika způsoby a v kombinacích:

  1. Student formou přednášky informuje (v rámci ročníku nebo celé katedry) o své zahraniční stáži, respektive o zajímavostech, se kterými se tam setkal, a závěrech, které z toho vyvodil. Po přednášce student formou semináře probere různé otázky k tématu.
  2. Student formou přednášky/modulu nabídne ostatním studentům KP, nebo celé FAMU, kvalitní informace a vědomosti, které získal mimo FAMU, a které mohou být studentům FAMU prospěšné – toto může realizovat společně s vybraným hostem, kterého ale musí předem schválit vedoucí KP.
  3. Student si domluví a uskuteční informační přednášky o problematice audiovizuální tvorby, studiu na FAMU a oboru produkce a producentství pro některou střední nebo vysokou školu.
  4. Student je pověřen vedoucí KP jako supervisor na některém mimořádně náročném školním cvičení/projektu, které realizuje student nižšího ročníku KP (v tomto případě student spoluzodpovídá za realizaci včetně rozpočtu).
  5. Student je pověřen vedoucí KP asistencí/supervizí při Praktikách produkce.
  6. Student je pověřen vedoucí KP asistovat při přijímacím řízení katedry.
  7. Student je pověřen vedoucí KP asistovat při Dni otevřených dveří katedry a/nebo při Soustředění prvních ročníků v Poněšicích.

Doporučená nebo povinná literatura

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet udělí vyučující na základě odevzdání reportu (1 normostrana).

Poznámka

Splněnou Pedagogickou praxi zapisuje vedoucí KP, která si může po studentovi vyžádat vypracovanou zprávu, jenž bude sloužit jako podklad ke splnění a zapsání praxe.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů