Seminář k magisterskému projektu 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305MGP4 Z 2 14 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 40 až 50 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je předat studentovi dostatečné znalosti, dovednosti a kompetence k práci na vlastním magisterském projektu.

Magisterský projekt může vycházet z oblastí:

a)audiovizuální dílo – vývoj a/nebo realizace filmového díla, vývoj televizních projektů/formátů, internetový/online projekt, projekt distribuce a marketingu,

b)kompletní producentské zajištění absolventského filmu FAMU,

c)festivaly a události spojené s audiovizí.

V průběhu dvou let magisterského studia pracuje student na vývoji magisterského projektu v rámci Semináře k magisterskému projektu 1, 2, 3, 4. Práce vychází z projektu, s nímž se hlásil do magisterského studia. Student průběžně konzultuje se svým konzultantem, vyučujícím Producentské dílny a vyučujícím Semináře k magisterskému projektu. V průběhu individuálních konzultací a společných setkání jsou hledány řešení jednotlivých problémů.

Absolvent předmětu získá znalosti, dovednosti a kompetence potřebné k realizaci projektů z výše uvedených audiovizuálních oblastí.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

---

Obsah kurzu

OSNOVA PŘEDMĚTU

●Průběh realizace – výroby projektu.

●Dokončení realizace projektu.

●Koordinování štábu/týmu při realizaci.

●Kontrola finanční stránky projektu včetně vyúčtování

Student odevzdá souhrn odvedené práce za všechny semestry a producentskou úvahu nad tím, zda byl projekt naplněn tak, jak si před začátkem studia stanovil. Na závěr obhájí dílčí kroky své práce a celý projekt zhodnotí z producentského hlediska a doloží veškerou dokumentaci k projektu.

V případě, že projekt realizován nebyl, tak student doloží detailní podklady / důvody neúspěšné realizace.

Doporučená nebo povinná literatura

https://fondkinematografie.cz/

https://www.filmcenter.cz/

https://www.mediadeskcz.eu/

https://asociaceproducentu.cz/

https://filmcommission.cz/

Hodnoticí metody a kritéria

Docházka 75 %, průběžné konzultace a odevzdání kompletní práce vývoje magisterského projektu.

Poznámka

Úspěšné ukončení posledního semináře je podmíněno odevzdáním kompletní práce vývoje magisterského projektu.

Student obhajuje vývoj magisterského projektu (absolventský výkon) u státní závěrečné zkoušky.

Samotná realizace magisterského projektu je hodnocena v rámci příslušného praktického cvičení.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů