Seminář k magisterskému projektu 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305MGP4 zápočet 2 14 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 40 až 50 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

OSNOVA PŘEDMĚTU

●Průběh realizace – výroby projektu.

●Dokončení realizace projektu.

●Koordinování štábu/týmu při realizaci.

●Kontrola finanční stránky projektu včetně vyúčtování

Student odevzdá souhrn odvedené práce za všechny semestry a producentskou úvahu nad tím, zda byl projekt naplněn tak, jak si před začátkem studia stanovil. Na závěr obhájí dílčí kroky své práce a celý projekt zhodnotí z producentského hlediska a doloží veškerou dokumentaci k projektu.

V případě, že projekt realizován nebyl, tak student doloží detailní podklady / důvody neúspěšné realizace.

Výsledky učení

Cílem předmětu je předat studentovi dostatečné znalosti, dovednosti a kompetence k práci na vlastním magisterském projektu.

Magisterský projekt může vycházet z oblastí:

a)audiovizuální dílo – vývoj a/nebo realizace filmového díla, vývoj televizních projektů/formátů, internetový/online projekt, projekt distribuce a marketingu,

b)kompletní producentské zajištění absolventského filmu FAMU,

c)festivaly a události spojené s audiovizí.

V průběhu dvou let magisterského studia pracuje student na vývoji magisterského projektu v rámci Semináře k magisterskému projektu 1, 2, 3, 4. Práce vychází z projektu, s nímž se hlásil do magisterského studia. Student průběžně konzultuje se svým konzultantem, vyučujícím Producentské dílny a vyučujícím Semináře k magisterskému projektu. V průběhu individuálních konzultací a společných setkání jsou hledány řešení jednotlivých problémů.

Absolvent předmětu získá znalosti, dovednosti a kompetence potřebné k realizaci projektů z výše uvedených audiovizuálních oblastí.

Předpoklady a další požadavky

---

Literatura

https://fondkinematografie.cz/

https://www.filmcenter.cz/

https://www.mediadeskcz.eu/

https://asociaceproducentu.cz/

https://filmcommission.cz/

Hodnoticí metody a kritéria

Docházka 75 %, průběžné konzultace a odevzdání kompletní práce vývoje magisterského projektu.

Poznámka

Úspěšné ukončení posledního semináře je podmíněno odevzdáním kompletní práce vývoje magisterského projektu.

Student obhajuje vývoj magisterského projektu (absolventský výkon) u státní závěrečné zkoušky.

Samotná realizace magisterského projektu je hodnocena v rámci příslušného praktického cvičení.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů