Zlín Film Festival

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305ZFF zápočet 1 0 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 25 až 30 hodin domácí příprava česky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tereza CZESANY DVOŘÁKOVÁ

Obsah

Studentu Katedry produkce je školou poskytnuta Industry akreditace, která opravňuje k účasti na festivalovém Industry programu určenému pro filmové profesionály.

Student je povinen navštívit alespoň 3 akce typu Industry, které festival nabízí. Podmínkou pro zápočet je vypracování reflexe na jednu normostranu, kterou hodnotí vyučující.

Výsledky učení

Cílem je především propojení studenta s profesionály/producenty a účastníky festivalu, kteří zde prezentují své zkušenosti a projekty. Festivalové Industry akce obsahují například:

•odborné přednášky od filmových profesionálů z ČR i zahraničí

•prezentace tuzemských i zahraničních společností, sdružení, asociací či fondů

•diskuze, setkání a rozhovory > networking

•Industry soutěže o podporu projektů

•Pitching projektů

•Industry projekce

•a další…

Předpoklady a další požadavky

Literatura

https://www.zlinfest.cz/

Hodnoticí metody a kritéria

Prezence minimálně na třech akcích festivalu a vypracování krátké reflexe (min. 1 normostrana).

Webová stránka předmětu

https://www.zlinfest.cz/

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů