Praxe pedagogická

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305PXP Z 1 25 hodin (60 minut) praxe nebo samostatné práce ve škole za semestr, 0 až 5 hodin domácí příprava česky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tereza CZESANY DVOŘÁKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Pedagogické praxe KP má za úkol procvičit studentovu schopnost předávat nabyté vědomosti a zkušenosti svým kolegům, studentům jiných oborů nebo studentům nižších ročníků. Tato schopnost je velmi cenná, protože absolvent KP se bude celý svůj profesní život setkávat s nutností předávat dál své názory, vědomosti a informace.

Forma studia

praxe

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Student vedoucímu své dílny sám navrhne způsob, jakým hodlá splnit svoji Pedagogickou praxi, a tento návrh schválí vedoucí KP. Pokud si student zvolí způsob přednášky nebo modulu, musí předložit sylabus své přednášky a ten podléhá schválení vedoucího KP.

Splnění Pedagogické praxe je možné v zásadě několika způsoby:

  1. Student formou přednášky informuje (v rámci ročníku nebo celé katedry) o své zahraniční stáži, respektive o zajímavostech, se kterými se tam setkal, a závěrech, které z toho vyvodil. Po přednášce student formou semináře probere různé otázky k tématu.
  2. Student formou přednášky/modulu nabídne ostatním studentům KP, nebo celé FAMU, kvalitní informace a vědomosti, které získal mimo FAMU, a které mohou být studentům FAMU prospěšné – toto může realizovat společně s vybraným hostem, kterého ale musí předem schválit vedoucí KP.
  3. Student si domluví a uskuteční informační přednášky o problematice audiovizuální tvorby, studiu na FAMU a oboru produkce a producentství pro některou střední nebo vysokou školu.
  4. Student je pověřen vedoucím KP jako supervisor na některém mimořádně náročném školním cvičení/projektu, které realizuje student nižšího ročníku KP (v tomto případě student spoluzodpovídá za realizaci včetně rozpočtu).
  5. Student je pověřen vedoucím KP asistencí/supervizí při praktikách oboru produkce.
  6. Student je pověřen vedoucím KP asistovat při přijímacím řízení katedry.

Splněnou Pedagogickou praxi KP zapisuje vedoucí KP.

Doporučená nebo povinná literatura

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet udělí vyučující na základě odevzdání reportu (1 normostrana).

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů