Praxe pedagogická

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305PXP zápočet 1 25 hodin (60 minut) praxe nebo samostatné práce ve škole za semestr, 0 až 5 hodin domácí příprava česky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tereza CZESANY DVOŘÁKOVÁ

Obsah

Student si na do poloviny října daného akademického roku, ve kterém chce absolovat předmět Praxe pedagogická zvolí tip praxe z nabídky zveřejněné ve složce předmětu (https://amu365.sharepoint.com/:f:/r/sites/tym-famu-katedra-produkce/Sdilene%20dokumenty/SD%C3%8DLEN%C3%81%20SLO%C5%BDKA%20KP%20SE%20STUDENTY/Sd%C3%ADlen%C3%A9%20slo%C5%BEky%20p%C5%99edm%C4%9Bt%C5%AF%20KP/Praxe%20pedagogick%C3%A1?csf=1&web=1&e=gBH8T9).

Případně může do téhož termínu navrhnout jiný tip plnění stáže pedagogovi/pedagožce předmětu, který/á návrh schválí nebo zamítne.

V případě, že by se student nemohl ze závažnch (typicky zdravotních) důvodů nakonec praxe zúčastnit, tuto skutečnost obratem oznámí vedoucí KP a jiné osobě za konrétní aktivitu zodpovídající a pokusí se bezodkladně zajistit za sebe náhradu.

Výsledky učení

Pedagogické praxe KP má za úkol procvičit studentovu schopnost předávat nabyté vědomosti a zkušenosti svým kolegům, studentům jiných oborů nebo studentům nižších ročníků. Tato schopnost je velmi cenná, protože absolvent KP se bude celý svůj profesní život setkávat s nutností předávat dál své názory, vědomosti a informace.

Předpoklady a další požadavky

Literatura

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet udělí vyučující na základě odevzdání reportu (1 normostrana).

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů