Televizní tvorba - Non-fiction formáty

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305TTNF zkouška 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan ŠTERN

Obsah

Televizní tvorba Non Fiction je základním stavebním kamenem téměř každé

televize. Absolventi FAMU často skončí v televizi jako dramaturgové nebo

tvůrci non fiction pořadů a formátů. Producent nebo dramaturg v této oblasti

je téměř samostatnou profesí vyžadující kvalifikaci a talent.)

Jednotlivá témata setkání:

Obecné principy non fiction tvorby

Žánry v rámci non fiction

Case study konkrétních pořadů na základě vlastní zkušenosti

Rozpočtování pořadů

Právní rámec, licence k pořadům, "kopírování" pořadů

Společný vývoj zábavného formátu

Tvorba námětů a scénářů sketchů

Hosté: moderátoři, dramaturgové, autoři, režiséři, televizní i nezávislí

producenti reality formátů - ČT, Nova, Prima

Výsledky učení

Studenti si osvojí pojmy a témata z této oblasti televizní tvorby s pomocí

výkladu a případových studií. V rámci předmětu se bude probírat vývoj a

tvorba pořadů a televizních formátů. V rámci dílny se budou studenti aktivně

prakticky učit psát náměty pořadů, scénáře sketchů tak, aby byli schopni

tvůrčím způsobem získat zkušenost v této oblasti televizní tvorby.

Cílem je připravit studenty na práci v této oblasti tak, aby byli schopni

samostatně fungovat jako televizní producenti nebo dramaturgové.

Přednáška na základě vlastní zkušenosti přednášejícího založená na

konkrétní kasuistice. odborné literatury. Diskuse s hosty, debata se studenty,

projekce ukázek, analýza příkladů. Praktické úkoly.

Předpoklady a další požadavky

Předmět lze zapsat bez zvláštních znalostních požadavků, předpokladem je

ale základní orientace ve vysílání českých televizních stanic.

Literatura

---

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na přednáškách (min. 75 %)

Praktické úkoly - Námět původního reality TV formátu. Náměty a scénáře sketchů

Poznámka

---

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost 124
Projekce FAMU

(Lažanský palác)
ŠTERN J.
14:00–15:35
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 14:00–15:35 Jan ŠTERN Projekce FAMU
Lažanský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů