Seminář k magisterskému projektu 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305MGP3 Z 2 12SS česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je předat studentovi dostatečné znalosti, dovednosti a kompetence k práci na vlastním magisterském projektu.

Magisterský projekt může vycházet z oblastí:

a)audiovizuální dílo – vývoj a/nebo realizace filmového díla, vývoj televizních projektů/formátů, internetový/online projekt, projekt distribuce a marketingu,

b)kompletní producentské zajištění absolventského filmu FAMU,

c)festivaly a události spojené s audiovizí.

V průběhu dvou let magisterského studia pracuje student na vývoji magisterského projektu v rámci Semináře k magisterskému projektu 1, 2, 3, 4. Práce vychází z projektu, s nímž se hlásil do magisterského studia. Student průběžně konzultuje se svým konzultantem, vyučujícím Producentské dílny a vyučujícím Semináře k magisterskému projektu. V průběhu individuálních konzultací a společných setkání jsou hledány řešení jednotlivých problémů.

Absolvent předmětu je schopen zaručit financování projektu, plán výroby a zajistit štáb/tým.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

---

Obsah kurzu

OSNOVA PŘEDMĚTU

●Financování projektu.

●Zajištění partnerů pro projekt.

●Příprava projektu k realizaci.

oZajištění smluvní stránky projektu.

oRealizace podkladů pro celkovou výrobu.

oZajištění štábu/týmu.

Na základě probrané látky odevzdává student dílčí práci vývoje magisterského projektu a jednotlivé kroky obhajuje. Práce musí obsahovat:

●Souhrn odvedené práce za semestr, včetně smluvních podkladů zajištění projektu.

●Potvrzený rozpočet a finanční plán.

●Plán výroby a potvrzený štáb/tým projektu.

Doporučená nebo povinná literatura

https://fondkinematografie.cz/

https://www.filmcenter.cz/

https://www.mediadeskcz.eu/

https://asociaceproducentu.cz/

https://filmcommission.cz/

Hodnoticí metody a kritéria

Docházka 75 %, průběžné konzultace a odevzdání dílčí práce vývoje magisterského projektu.

Poznámka

Úspěšné zakončení semináře je podmíněno odevzdáním dílčí práce projektu.

Student obhajuje vývoj magisterského projektu (absolventský výkon) u státní závěrečné zkoušky.

Samotná realizace magisterského projektu je hodnocena v rámci příslušného praktického cvičení.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů