Podnikání v komerčních médiích

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305PVKM zkouška 3 14 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 65 až 80 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Ivo MATHÉ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Kateřina FRIČOVÁ

Obsah

Principy podnikání v oblasti tisku, rozhlasu, televizi, internetu

OSNOVA

1.Současný reklamní trh. Ceník x skutečná cena

2.Jiné možnosti financování

3.Příklady úspěšných tv projektů

4.Jakým způsobem se bude rozvíjet terestrická televize?

5.Lineární vysílání x sám sobě programovým ředitelem

6.Tematické stanice, okruhy Novy a Primy. Zahraniční mutace tematických stanic.

7.Situační analýza. Který žánr a cílová skupina chybí na trhu?

8.Rozbor možností podle cílových skupin, jejich síla

9.Business plán – osnova

10.Potřebné analýzy pro sestavení BP – SWOT, Porter, SLEPT, Logframe...

11.Základní programový koncept, na základě předešlých analýz, na základě vybrané cílové skupiny

12.Sestavení týdenního plánu, ustanovení procent pořadů vlastních a akvizice. Práce s rotací pořadů

13.Potřebné prostory. Zaměstnanci, svobodná povolání, OSVČ. Technické zabezpečení. Distribuce signálu

14.Žádost o licenci. Programová specifikace, dohoda s majitelem multiplexu a další náležitosti

Výsledky učení

Na konci semestru jsou studenti schopni sestavit kompletní Business plán.

Předpoklady a další požadavky

Literatura

CZECHINVEST. Jak napsat podnikatelský plán, aneb, Kudy vede cesta k úspěchu. Praha: CzechInvest, 2005

KEŘKOVSKÝ, Miloslav; VYKYPĚL, Oldřich. Strategické řízení: teorie pro praxi. Vyd. 2. Praha: C. H. Beck, 2006

JELEN, Václav. Média jako subjekt tržního prostředí, Praha 207, diplomová práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd. Vedoucí práce Barbora Kopplová

NOVÁK, Petr. Komerční média a jejich regulace v ČR, Brno 2007, diplomová práce, Masarykova univerzita, Právnická fakulta, vedoucí práce Jiří Kroupa

Hodnoticí metody a kritéria

Studenti ve skupinkách cca 3–4 vypracují Business plán nové terestrické televize (cca 35 stran) a představí jej formou prezentace. Povinná docházka 75 %.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 329
Místnost pedagogů KP

(Lažanský palác)
FRIČOVÁ K.
09:50–13:05
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 09:50–13:05 Kateřina FRIČOVÁ Místnost pedagogů KP
Lažanský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů