Producentská dílna 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305PDI3 zápočet 3 3 hodiny DÍLEN týdně (45 minut), 48 až 63 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jiří KONEČNÝ, Michal REITLER

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří KONEČNÝ, Kateřina ONDŘEJKOVÁ, Michal REITLER

Obsah

Klíčové dovednosti a znalosti předmětu:

●rozbory aktuálních kulturních událostí

●rozbory praktických cvičení, analýza scénářů, tvorba rozpočtu, složek a harmonogramu výroby

●plánování a strategie výroby (time management), případné koprodukční a sponzorské vztahy

●kontrola výroby v hlavních fázích

●filmové a televizní technologie

●kontrola úplnosti administrativních požadavků

●společné konzultace a rozbory projektů v přítomnosti autora a režiséra

●konzultace ostatních projektů studentů

●definování a možnosti naplňování producentských záměrů

●výběr projektu

●definice developmentu filmového projektu (obsah, fáze a možnosti vývoje)

●definice cíle a strategie developmentu

●úloha a práce producenta v období developmentu

●finanční plán jako součást developmentu (odhad nákladů, strategie financování, varianty řešení)

●formální podoby projektu

●způsoby prezentace projektu

●příprava a prezentace vlastních projektů studentů

●rozbory a srovnání projektů z praxe vedoucího dílny

●komunikace s režisérem a tvůrčím štábem

●komunikace s obchodními partnery

●štáb produkce jako nástroj producenta

●způsoby a metody ovlivňování výroby ve fázi pre-production

●způsoby a metody ovlivňování výroby ve fázi production

●způsoby a metody ovlivňování výroby ve fázi post-production

●finanční toky, práce s rozpočtem

●příklady a analýzy způsobů spolupráce a komunikace z praxe vedoucího dílny a hostů dílny

●definice a nástroje filmového marketingu (EU, ČR, Svět)

●stanovení distribuční a marketingové strategie a cíle (odhad potenciálu filmu)

●role a možnosti producenta pro optimální uvedení filmu v distribuci

●rozpočet na marketing a distribuci

●kreativita

●sales agent a distributor - definice, ukázky a analýzy smluv

●finanční toky a dlouhodobá práce s filmem

●distribuce a marketing krátkých a dokumentárních filmů

Student si na počátku nového akademického roku volí v rámci předmětu Producentská dílna 1 svého vedoucího dílny (tzv. dílnaře). Student si může 2. rok vybrat stejného dílnaře a navázat na předchozí ročník, nebo si v rámci 2.ročníku Magisterksého studia vedoucího dílny změnit.

Dílna - MgA. Ing. Jiří Konečný:

Dílna se zaměřením na producentství celovečerních filmů. Dílna se zaměřuje na všechny aspekty práce filmového producenta celovečerních filmů. Prohlubuje znalosti studentů a rozvíjí jejich praktické dovednosti potřebné pro zvládnutí této profese na vysoké úrovni. Důraz je kladen na tvůrčí, individuální a aktivní přístup k řešení pracovních situací, na přemýšlení o oboru v širším kulturním a společenském kontextu a na koncipování záměru vlastního profesního rozvoje a nástrojů k jeho naplnění.

Dílna – Mgr. Kateřina Ondřejková:

Dílna se zaměřuje na všechny aspekty televizní producentské práce a její jednotlivé fáze od vyhledání látky, přes development, produkci, postprodukci, až po PR a marketingovou komunikaci související s uvedením díla. Poukazuje na specifika producentské práce v rámci širokého multižánrového rozpětí a rozvíjí univerzálně platné schopnosti a dovednosti napříč žánry. Zvláštní pozornost věnuje vývoji AVD v rozdílných žánrech. Rozvíjí znalosti studentů a producentské dovednosti v rozdílných způsobech výroby AVD od výroby vlastní, zakázkové či koprodukční. Důraz je kladen na tvůrčí producentskou dramaturgii, na přemýšlení o každém projektu v širších kulturních a společenských a souvislostech a o koncipování vlastního „producentského rukopisu“ napříč žánry. Dílna ukazuje, jak aplikovat producentskou praxi do projektového managementu různých kulturních eventů.

Dílna - MgA. Michal Reitler:

Dílna se zaměřením na efektivní producentství. Chování producenta, aby byl důvěryhodný partner, vyhledávaný kolega a šéf. Sociální dovednosti producenta - znát sebe, své možnosti a omezení, od toho odvozovat volbu spolupracovníků, případně látek.

Zaměření na projekty, které mohou a mají mít široký divácký dopad s důrazem na chápání chování a potřeb diváka.

Televize jako potenciální největší klient, jako důležitý koproducent, jako překážka, jako příležitost. Jak funguje poptávka televizí, jak s ní tvořivě pracovat - specifika dramaturgie a výroby seriálů, minisérie, producentsko-scenáristické projekty.

Výsledky učení

Producentská dílna je vyučována formou dialogu mezi studentem a vyučujícím. Cílem předmětu je rozvoj kulturního rozhledu studenta a získání teoretických znalostí a praktických zkušeností ve vývoji, samotné výrobě/produkci a následném šíření audiovizuálního díla nebo obecně kulturního projektu. V neposlední řadě Producentská dílna slouží ke konzultacím praktických cvičení. Součástí jsou tedy i porady, společně s vedoucí katedry, směřující k realizaci společných praktických cvičení studentů FAMU.

Předpoklady a další požadavky

---

Literatura

496/2012 Sb. Zákon o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi)

PARDO, Alejandro; et al.The audiovisual management handbook: an in-dephth look at the film, television and multimedia industry in Europe. Madrid: Media Business School, 2002. ISBN 978-84-8877-309-8.

YEOMAN, Ian. Festival and Events Management: An International Arts and Culture Perspective. London: Routledge, c2004.

KURZ, Sibylle. Pitch it!. V Praze: Akademie múzických umění, 2013. ISBN 978-80-7331-284-8.

POWELL, Chris. How to organise successful events - a practical step-by-step guide to planning successful public events. London: Amazon Digital Services LC, 2012.

DEVALCK, Marijke, KREDELL, Brendan, LOIST, Skadi. Film Festivals: History, Theory, Method, Practice. London: Routedge, c2016.

Webové stránky:

https://fondkinematografie.cz

https://asociaceproducentu.cz

https://www.filmovaakademie.cz/

https://www.filmcenter.cz/

https://www.mediadeskcz.eu/

https://ufd.cz

https://www.mediar.cz/

https://www.mediaguru.cz/

https://www.filmneweurope.com/

https://www.efp-online.com/en/

https://www.europeanfilmacademy.org/

https://www.obs.coe.int/en/web/observatoire/

https://www.screendaily.com/

https://variety.com/

aj.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou udělení kreditů (zápočtu) je:

●aktivní účast v jednotlivých hodinách

●kvalitní práce na společných praktických cvičeních, zejména pak na absolventských filmech a vlastním magisterském projektu

●splnění všech úkolů zadaných vedoucím dílny

●prezentace vlastních rozsáhlých kulturních aktivit (kino, divadlo, literatura atd. dle požadavků vedoucího dílny)

Poznámka

---

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 329
Místnost pedagogů KP

(Lažanský palác)
KONEČNÝ J.
14:00–16:25
(paralelka 1)
místnost 330
Učebna KP 330

(Lažanský palác)
REITLER M.
14:00–16:25
(paralelka 2)
místnost 334
Učebna KP 334 (FAMU)

(Lažanský palác)
ONDŘEJKOVÁ K.
14:00–16:25
(paralelka 3)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 14:00–16:25 Jiří KONEČNÝ Místnost pedagogů KP
Lažanský palác
paralelka 1
Po 14:00–16:25 Michal REITLER Učebna KP 330
Lažanský palác
paralelka 2
Po 14:00–16:25 Kateřina ONDŘEJKOVÁ Učebna KP 334 (FAMU)
Lažanský palác
paralelka 3

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů