Klauzurní zkouška 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305KZK3 zkouška 1 1 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 24 až 29 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Klauzurní zkouška ověřuje kvalitu dosažených vědomostí v rámci prvního roku magisterského studia - práci ve dílnách, kvalitu práce na společných praktických cvičeních a v dalších školních aktivitách. Student pracuje samostatně. Vedoucí dílny je připraven poskytnout potřebné konzultace v dílnách a v odůvodněném případě i v jiném, předem dohodnutém termínu.

Student musí prokázat odpovídající znalost přípravy, výroby a dokončování AVD, kterou získal během studia prvního ročníku, a aktivní diváckou zkušenost z návštěv filmových a divadelních představení, významných uměleckých výstav a přečtení literárních děl.

Klauzurní zkouška se skládá z hodnocení práce na společných praktických cvičeních – doložená splněním povinností ve Studiu FAMU. Student prezentuje a doloží komisi svoji práci na praktických cvičeních, na kterých pracoval v průběhu příslušného akademického roku. Je přihlíženo i k celoroční práci v rámci ročníku v hodině dílen (aktivita v hodinách dílen, kde vytvářené projekty konzultujeme) a příápadně v dalších školních aktivitách.

Během zkoušky může být ověřována orientace v současném dění v audiovizi (jména a charakteristiky tvůrců a producentů, shlédnutí významných českých filmů za uplynulý rok, nové televizní formáty a trendy v audiovizi) a aktivní zájem a znalost významných událostí a děl z dalších oblastí kultury (divadlo, česká literatura, výtvarné umění, kulturní časopisy a portály aj.) v posledním roce.

Klauzurní zkouška se koná před komisí, která je složena z vedoucí/ho vybrané dílny, zástupce Studia FAMU a z vedoucí/ho KP.

Výsledky učení

Předpoklady a další požadavky

Získání klauzurní zkoušky je podmíněno aktivní účastí studenta na hodinách dílny a také aktivní realizací praktických cvičení FAMU v daném akademickém roce, za který se zkouška skládá.

Literatura

https://fondkinematografie.cz

https://asociaceproducentu.cz

https://www.filmovaakademie.cz/

https://www.filmcenter.cz/

https://www.mediadeskcz.eu/

https://ufd.cz

https://www.mediar.cz/

https://www.mediaguru.cz/

https://www.filmneweurope.com/

https://www.efp-online.com/en/

https://www.europeanfilmacademy.org/

https://www.obs.coe.int/en/web/observatoire/

https://www.screendaily.com/

https://variety.com/

aj.

Hodnoticí metody a kritéria

Klauzurní zkouška před komisí. Splnění zkoušky je podmínkou pro postup do 2. ročníku studia.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů