Klauzurní zkouška 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305KZK3 ZK 1 1S česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří KONEČNÝ, Kateřina ONDŘEJKOVÁ, Michal REITLER

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Klauzurní zkouška ověřuje kvalitu dosažených vědomostí v rámci dílenské výuky, kvality práce na praktických cvičeních a prověřuje samostatné aktivity v rámci rozšíření kulturního rozhledu.

Student naprosto samostatně realizuje jednotlivé položky potřebné k získání klauzurní zkoušky. Vedoucí dílny je připraven poskytnout potřebné konzultace.

Student musí mít odpovídající znalost výroby AVD a osobní zkušenost z návštěv filmových a divadelních představení, významných uměleckých výstav a přečtení literárních děl.

Klauzurní zkouška se skládá ze dvou částí:

  1. Práce na společných praktických cvičeních – doložená splněním povinností ve Studiu FAMU (student prezentuje a doloží komisi svoji práci na praktických cvičeních, na kterých pracoval v průběhu příslušného akademického roku).
  2. Mimoškolní činnost v průběhu uplynulého akademického roku (doložená podrobným soupisem činnosti) a kulturní rozhled studenta, prezentující jeho praktický zájem o umění obecně v průběhu akademického roku. Student KP se musí výborně orientovat v současném dění v audiovizi (znát jména a charakteristiky tvůrců a producentů, vidět premiéry nových českých filmů, znát nové televizní formáty a trendy v audiovizi). Musí mít dobré znalosti ze současné divadelní tvorby (vidět současná divadelní představení, znát jejich tvůrce). Musí mít dobré znalosti ze současné literární tvorby s důrazem na českou literaturu. U zkoušky bude požadována dobrá orientace v dalších oblastech současného kulturního života (výtvarné umění, hudba, klubový život, kulturní časopisy atd.).

Klauzurní zkouška se koná před komisí, která je složena z vedoucích jednotlivých dílen, zástupce Studia FAMU a z vedoucího KP.

Získání klauzurní zkoušky předpokládá aktivní účast studenta na hodinách dílny.

Doporučená nebo povinná literatura

https://fondkinematografie.cz

https://asociaceproducentu.cz

https://www.filmovaakademie.cz/

https://www.filmcenter.cz/

https://www.mediadeskcz.eu/

https://ufd.cz

https://www.mediar.cz/

https://www.mediaguru.cz/

https://www.filmneweurope.com/

https://www.efp-online.com/en/

https://www.europeanfilmacademy.org/

https://www.obs.coe.int/en/web/observatoire/

https://www.screendaily.com/

https://variety.com/

aj.

Hodnoticí metody a kritéria

Klauzurní zkouška před komisí. Splnění zkoušky je podmínkou pro postup do 2. ročníku studia.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů