Klauzurní zkouška 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305KZK3 zkouška 1 1 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 24 až 29 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří KONEČNÝ, Kateřina ONDŘEJKOVÁ, Michal REITLER

Obsah

Klauzurní zkouška ověřuje kvalitu dosažených vědomostí v rámci dílenské výuky, kvality práce na praktických cvičeních a prověřuje samostatné aktivity v rámci rozšíření kulturního rozhledu.

Student naprosto samostatně realizuje jednotlivé položky potřebné k získání klauzurní zkoušky. Vedoucí dílny je připraven poskytnout potřebné konzultace.

Student musí mít odpovídající znalost výroby AVD a osobní zkušenost z návštěv filmových a divadelních představení, významných uměleckých výstav a přečtení literárních děl.

Klauzurní zkouška se skládá ze dvou částí:

  1. Práce na společných praktických cvičeních – doložená splněním povinností ve Studiu FAMU (student prezentuje a doloží komisi svoji práci na praktických cvičeních, na kterých pracoval v průběhu příslušného akademického roku).
  2. Mimoškolní činnost v průběhu uplynulého akademického roku (doložená podrobným soupisem činnosti) a kulturní rozhled studenta, prezentující jeho praktický zájem o umění obecně v průběhu akademického roku. Student KP se musí výborně orientovat v současném dění v audiovizi (znát jména a charakteristiky tvůrců a producentů, vidět premiéry nových českých filmů, znát nové televizní formáty a trendy v audiovizi). Musí mít dobré znalosti ze současné divadelní tvorby (vidět současná divadelní představení, znát jejich tvůrce). Musí mít dobré znalosti ze současné literární tvorby s důrazem na českou literaturu. U zkoušky bude požadována dobrá orientace v dalších oblastech současného kulturního života (výtvarné umění, hudba, klubový život, kulturní časopisy atd.).

Klauzurní zkouška se koná před komisí, která je složena z vedoucích jednotlivých dílen, zástupce Studia FAMU a z vedoucího KP.

Získání klauzurní zkoušky předpokládá aktivní účast studenta na hodinách dílny.

Výsledky učení

Předpoklady a další požadavky

Literatura

https://fondkinematografie.cz

https://asociaceproducentu.cz

https://www.filmovaakademie.cz/

https://www.filmcenter.cz/

https://www.mediadeskcz.eu/

https://ufd.cz

https://www.mediar.cz/

https://www.mediaguru.cz/

https://www.filmneweurope.com/

https://www.efp-online.com/en/

https://www.europeanfilmacademy.org/

https://www.obs.coe.int/en/web/observatoire/

https://www.screendaily.com/

https://variety.com/

aj.

Hodnoticí metody a kritéria

Klauzurní zkouška před komisí. Splnění zkoušky je podmínkou pro postup do 2. ročníku studia.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

V tomto semestru se předmět nerozvrhuje

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů