Seminář k magisterskému projektu 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305MGP2 zápočet 2 14 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 40 až 50 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

OSNOVA PŘEDMĚTU

●Zaměření na písemnou a osobní prezentaci projektu.

●Příprava na Pitching magisterských projektů KP.

●Realizace Pitchingu magisterských projektů.

●Zhodnocení prezentací, návazanost pro další partnery projektů.

Na základě probrané látky odevzdává student dílčí práci vývoje magisterského projektu a jednotlivé kroky obhajuje. Práce musí obsahovat:

●prezentace projektu (vizuální i osobní)

●rozpočet a finanční plán projektu.

●plán realizace samotného projektu v detailech

Výsledky učení

Cílem předmětu je předat studentovi dostatečné znalosti, dovednosti a kompetence k práci na vlastním magisterském projektu.

Magisterský projekt může vycházet z oblastí:

a)audiovizuální dílo – vývoj a/nebo realizace filmového díla, vývoj televizních projektů/formátů, internetový/online projekt, projekt distribuce a marketingu,

b)kompletní producentské zajištění absolventského filmu FAMU,

c)festivaly a události spojené s audiovizí.

V průběhu dvou let magisterského studia pracuje student na vývoji magisterského projektu v rámci Semináře k magisterskému projektu 1, 2, 3, 4. Práce vychází z projektu, s nímž se hlásil do magisterského studia. Student průběžně konzultuje se svým konzultantem, vyučujícím Producentské dílny a vyučujícím Semináře k magisterskému projektu. V průběhu individuálních konzultací a společných setkání jsou hledány řešení jednotlivých problémů.

Absolvent předmětu umí prezentovat projekt (pitching). Je schopen sestavit rozpočet, finanční plán a plán realizace projektu.

Předpoklady a další požadavky

---

Literatura

Sibylle Kurzová. Pitch it! Praha: AMU 2013. (či novější vydání)

https://fondkinematografie.cz/

https://www.filmcenter.cz/

https://www.mediadeskcz.eu/

https://asociaceproducentu.cz/

https://filmcommission.cz/

Hodnoticí metody a kritéria

Docházka 75 %, průběžné konzultace a odevzdání dílčí práce vývoje magisterského projektu.

Poznámka

Úspěšné zakončení semináře je podmíněno odevzdáním dílčí práce projektu.

Student obhajuje vývoj magisterského projektu (absolventský výkon) u státní závěrečné zkoušky.

Samotná realizace magisterského projektu je hodnocena v rámci příslušného praktického cvičení.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů