Seminář k magisterskému projektu 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305MGP2 Z 2 14 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 40 až 50 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je předat studentovi dostatečné znalosti, dovednosti a kompetence k práci na vlastním magisterském projektu.

Magisterský projekt může vycházet z oblastí:

a)audiovizuální dílo – vývoj a/nebo realizace filmového díla, vývoj televizních projektů/formátů, internetový/online projekt, projekt distribuce a marketingu,

b)kompletní producentské zajištění absolventského filmu FAMU,

c)festivaly a události spojené s audiovizí.

V průběhu dvou let magisterského studia pracuje student na vývoji magisterského projektu v rámci Semináře k magisterskému projektu 1, 2, 3, 4. Práce vychází z projektu, s nímž se hlásil do magisterského studia. Student průběžně konzultuje se svým konzultantem, vyučujícím Producentské dílny a vyučujícím Semináře k magisterskému projektu. V průběhu individuálních konzultací a společných setkání jsou hledány řešení jednotlivých problémů.

Absolvent předmětu umí prezentovat projekt (pitching). Je schopen sestavit rozpočet, finanční plán a plán realizace projektu.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

---

Obsah kurzu

OSNOVA PŘEDMĚTU

●Zaměření na písemnou a osobní prezentaci projektu.

●Příprava na Pitching magisterských projektů KP.

●Realizace Pitchingu magisterských projektů.

●Zhodnocení prezentací, návazanost pro další partnery projektů.

Na základě probrané látky odevzdává student dílčí práci vývoje magisterského projektu a jednotlivé kroky obhajuje. Práce musí obsahovat:

●prezentace projektu (vizuální i osobní)

●rozpočet a finanční plán projektu.

●plán realizace samotného projektu v detailech

Doporučená nebo povinná literatura

https://fondkinematografie.cz/

https://www.filmcenter.cz/

https://www.mediadeskcz.eu/

https://asociaceproducentu.cz/

https://filmcommission.cz/

Hodnoticí metody a kritéria

Docházka 75 %, průběžné konzultace a odevzdání dílčí práce vývoje magisterského projektu.

Poznámka

Úspěšné zakončení semináře je podmíněno odevzdáním dílčí práce projektu.

Student obhajuje vývoj magisterského projektu (absolventský výkon) u státní závěrečné zkoušky.

Samotná realizace magisterského projektu je hodnocena v rámci příslušného praktického cvičení.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů