Audiovizuální producentství 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305AVPR1 zápočet 2 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Ivo MATHÉ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ivo MATHÉ

Obsah

Osnova

1)přehled poznatků získaných během BSP/předchozího studia

2)přehled projektů v NMSP a témat diplomových prací v souvislosti s předmětem Audiovizuální producentství 1

3)současný stav audiovizuálního průmyslu a tvorby v ČR

4)současný stav audiovizuálního průmyslu a tvorby v Evropě (zejména v EU) a ve světě

5)konsekvence nových (legislativních i faktických) okolností na činnost producenta

6)mediální konvergence a její dopady na tvorbu (producenta)

7)dtto se zaměřením na technologickou konvergenci v oblasti audiovize

8)nové typy distribuce, dopady na producenta

9)průběh a příprava koprodukčních aktivit a projektů v aktuálním prostředí

10)postavení absolventa NMSP v jiných manažerských pozicích v audiovizuální industrii

11)producent a společenská odpovědnost

12)opakování témat a příprava na předmět Audiovizuální producentství 2

Výsledky učení

Cílem a smyslem tohoto předmětu je hlubší orientace v prostředí audiovizuální tvorby/industrie v Evropě, dalších důležitých světových centrech audiovizuálních a zábavních průmyslů (USA a jiné) a zejména v České republice (televizní a on-line distribuce, produkce vysílatelů a pro vysílatele včetně internetových platforem).

Student získá přehled o propojení klasické kinematografie a umělecké tvorby do systému vzniklém důslednou mediální a technologickou konvergencí.

Z toho vyplývá i nutný informační vstup studenta do všech nových technologií s dopadem na audiovizuální výrobu/tvorbu a to od vývoje, přes vlastní realizaci (natáčení) až po postprodukci (obsahující zásadní možnosti zásahů a úprav audiovizuálního díla).

Pro všechny uvedené záměry jsou nevyhnutelné sondy do historie audiovizuální tvorby/výroby, dříve zjednodušeně pokrývané termíny filmová a televizní tvorba/výroba, aby student mohl celou problematiku nahlédnout v kontextu a vývojových souvislostech a dokázal předvídat.

Ze stejného důvodu proběhne aktivní inventura zákonného rámce ovlivňujícího audiovizuálního producenství v České republice a částečně v Evropě.

Student si zopakuje a inovuje znalosti o alternativách financování českého audiovizuálního díla, existujících podpor, obchodních modelů, výnosnosti a nákladovosti. Osvojí se posuzování možností, výhod a nevýhod koprodukcí (tuzemských, zahraničních, multi-koprodukcí).

Seznámí se s možnostmi institucionalizace producentství (firmy, společnosti, vysílatelé, uspořádání).

Seznámí se též s pozicí producenta jako manažera samostatného i v instituci včetně souvisejících dovednosti.

Student bude veden k pochopení manažerské etiky, jejích tři pilířů/subsystémů: morálky, erudice a schopnosti aplikace v praxi, v logickém propojení s audiovizuálním podnikáním.

Předpoklady a další požadavky

---

Literatura

ORLEBAR, Jeremy. Kniha o televizi. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění, 2012. ISBN 978-80-7331-246-6.

MORAVEC, Václav. Audiovizuální média v České republice v éře konvergence. Praha, 2015. Disertační práce. FAMU.

Související česká legislativa (např. zák. č. 483/1991 Sb., zák. č. 231/2001 Sb., č. 496/2012 Sb., apod.).

Hodnoticí metody a kritéria

Písemná seminární práce v rozsahu 4 normostran a docházka 75%.

Poznámka

Předmět přechází do SZZ.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 329
Místnost pedagogů KP

(Lažanský palác)
MATHÉ I.
11:30–13:05
(přednášková par. 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 11:30–13:05 Ivo MATHÉ Místnost pedagogů KP
Lažanský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů