Ekonomické aplikace 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305EAP2 ZK 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je vytvořit v mysli studentů základní pravidla v právním zabezpečení ekonomických procesů při producentské práci, a to jak v oblasti producentské tvorby, tak hlavně v oblasti realizace práv výrobce jako hlavního zdroje návratnosti vložených finančních prostředků.

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

●Úvod, seznámení s předmětem, návaznosti na jiné předměty, pohled do historie.

●Základní typy financování projektů, studiový systém, nezávislé projekty.

●Závislost producenta na financiérech, výhody a nevýhody. Časová hodnota investice a budoucích příjmů, daňový pohled.

●Základní zdroje financování projektu: vlastní investice, úvěr, podílnictví, prodej budoucích výnosů, sponzorství, podpory, služby.

●Státní fond kinematografie – zákon o kinematografii, statut fondu.

●Dotační okruhy

●Žádost o podporu kinematografie

●Pobídkový systém a jeho audit.

●Výběr způsobu financování. ( odložené platby, investice, úvěr, budoucí výnosy a prodej práv)

●Garance výnosů. Analýza trhu: základy pro nastavení prodeje, odhad výnosů, garance výnosů. Výběr partnerů pro realizaci prodejů.

●Obchodní a finanční plán: sestavování plánu, sestavení pořadí na splácení závazků, rizika příjmů. Koprodukce, její výhody a nevýhody.

●Obchodní smlouva v produkci: příprava smlouvy ve smyslu realizace obchodních cílů, právní rámec a smluvní volnost. Příprava smlouvy, podstatné části a specifika produkce.

●Smlouva o produkčních službách: vymezení pojmu produkční služba, rozhodovací pravomoce partnerů, podmínky realizace služby, termíny dodávek služeb, povinnosti partnerů, stanovení ceny.

●Koprodukční smlouva: vznik koprodukčního vztahu, volba partnera, zajištění práv, vkladů a podmínek spolupráce.

●Koprodukční smlouva: vymezení vkladů, povinnosti partnerů, vymezení podílu na výnosech z prodeje právní, formy vymezování podle hledisek právních, empirických a demografických. Státní a evropská podpora koprodukce, státní registrace a povinnosti ze zákona.

●Rizika selhání partnera, pojištění obecně, pojištění dokončení filmu (completion bond).

●Prodeje práv: vymezení pojmu právo, charakteristika jednotlivých typů práv z hlediska producenta, postupy sestavování plánu prodejů, sales agent, jednotlivé typy prodejů, náklady prodejů, příjmy producenta.

●Financování projektu: platební podmínky, platební nástroje, toky prostředků a daňový pohled.

●Trvalé vztahy spolupráce, dlouhodobé smlouvy, joint - ventures.

●Závěr, hodnocení semestru, hodnocení studentů.

Doporučená nebo povinná literatura

Hodnoticí metody a kritéria

Ústní prezentace znalostí studenta o vybraném tématu. Zaměření na logickou stavbu odpovědi a na samostatný přístup k tématu. Schopnost představit svůj názor a argumentací se snažit o zaujetí zkoušejícího na tento postup.

Podmínkou k připuštění ke zkoušce je min. docházka 75%.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů