Programování, licencování a obchod AVD

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305PLO zkouška 3 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan RUBEŠ, Petr SLÁDEČEK

Obsah

Interaktivní přednáška seznámí studenty s nejdůležitějšími aspekty mezinárodního obchodu s audiovizuálními díly.

Dále seznámí studenty s programováním vybraných evropských i světových otevřených (free) i placených televizí, komerčních i veřejných, ale i s obsahem dalších tradičních (tisk, rozhlas) a nových médií.

OSNOVA

1.Historie a současnost obchodování s filmem. /AVD.

2.Nejdůležitější zásady mediálního obsahu, základní dělení tradičních a nových médií z hlediska obsahu. Obsah redakční, uživatelský a inzertní. Konvergence telekomunikací, výpočetní techniky a masových médií. Nová média. Stručně o (multimediálním) obsahu tištěných médií.

3.Jaká práva se obchodují, obchod z pozice kupujícího a prodávajícího.

4.Mapa světových médií. Která média (televize, rádia, printy a VOD platformy) ve kterých zemích jsou dnes nejvýznamnějšími producenty a distributory obsahu.

5.Financování filmů – spolupráce producent, televize, distributor. Výnosy z distribuce.

6.Zásady tvorby televizního obsahu. Tvorba programového schématu jako výsledku zamýšlené obsahové strategie plnoformátové a tematické televize. Poslání, vize, hodnoty, cíle. Celek programu sestavený z pořadů. Programové plány. Cílení pořadu, budování publika, tok pořadů ve vysílání, protiprogramování, tzv. schedulerské strategie a taktiky (dayparting, stripping, bridging, hammocking aj.), tematické dny. Minutová a vteřinová mikrostruktura programového schématu. Komerční breaky, on-air promotion, reklama, sponzoring ad. obchodní sdělení, televizní grafika.

7.VOD – digitální distribuce, TVOD, EST, SVOD, AVOD, FVOD. Fyzická distribuce – DVD, Blu-ray, UHD/4K Blu-ray. Digitální kino.

8.Programování tematického kanálu. Řízení značky a pozice na trhu, marketing, PR a vnější komunikace, on-air promotion, programování.

9.VOD, ohlédnutí (pro poučená), trendy a nové platformy – digitální trh.

10.Přehled televizních žánrů I. - NON FICTION Zpravodajství, publicistika, dokumentaristika, vzdělávací pořady, sportovní pořady. II. - FICTION Žánry dramatické (seriál, série, soap opera, daily soap, telenovela, sitcom ad.) a zábavné (reality show, talk show, skeč ad.). Historie a současný rozvoj v evropské a americké televizi, produkční a producentská specifika.

11.VOD platformy, analýzy návštěvnosti a tržeb. Jak se chová film v čase. Od iTunes až po You Tube. Marketing na VOD. Monetizace obsahu na Youtube.

12.Převzaté pořady a archiv, programová knihovna (fondy) a její management. Jak ve vysílání efektivně nakládat s programovou knihovnou převzatých pořadů a s archivem původní tvorby.

Výsledky učení

Studenti budou schopni na konci semestru vytvořit základní projekt vlastní tematické či plnoformátové (internetové) Free TV s VoD službou, nebo Pay TV s VoD službou, nebo samostatný VoD projekt, a představit a obhájit marketingovou a programovou strategii a základní investiční a rozpočtový rámec.

Předpoklady a další požadavky

---

Úspěšná klasifikace předmětu 305PLO je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 305SDAV

Literatura

1.BLUMENTHAL, Howard J. a Oliver R. GOODENOUGH. This business of television. Rev. and updated 3rd ed. New York: BillBoard Books, c2006. ISBN 0823077632.

2.PEREBINOSSOFF, Philippe, Brian GROSS, Lynne S. GROSS a Edwin T. VANE. Programming for TV, radio, and the Internet: strategy, development, and evaluation. 2nd ed. Boston: Focal Press, c2005. ISBN 0240806824.

3.PAVLÍČEK, Antonín. Nová média a sociální sítě. Praha: Oeconomica, 2010. ISBN 978-80-245-1742-1.

4.BROWN, Ross. Create your own TV series for the internet. Second edition. Studio City, CA: Michael Wiese Productions, [2014]. ISBN 9781615931682.

5.McCormack, Mark. What They Don't Teach You at Harvard Business School / Co vás nenaučí na Harvardu. 1992, Prostor ISBN: 80-85190-14-1

Hodnoticí metody a kritéria

Semestrální zkouškový projekt a jeho prezentace, ústní zkouška a docházka 75 %.

Poznámka

---

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 334
Učebna KP 334 (FAMU)

(Lažanský palác)
RUBEŠ J.
SLÁDEČEK P.

13:10–14:45
(přednášková par. 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 13:10–14:45 Jan RUBEŠ
Petr SLÁDEČEK
Učebna KP 334 (FAMU)
Lažanský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů