Programování, licencování a obchod AVD

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305PLO ZK 3 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Petr SLÁDEČEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti budou schopni na konci semestru vytvořit základní projekt vlastní tematické či plnoformátové (internetové) Free TV s VoD službou, nebo Pay TV s VoD službou, nebo samostatný VoD projekt, a představit a obhájit marketingovou a programovou strategii a základní investiční a rozpočtový rámec.

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

---

Obsah kurzu

Interaktivní přednáška seznámí studenty s nejdůležitějšími aspekty mezinárodního obchodu s audiovizuálními díly.

Dále seznámí studenty s programováním vybraných evropských i světových otevřených (free) i placených televizí, komerčních i veřejných, ale i s obsahem dalších tradičních (tisk, rozhlas) a nových médií.

OSNOVA

1.Historie a současnost obchodování s filmem. /AVD.

2.Nejdůležitější zásady mediálního obsahu, základní dělení tradičních a nových médií z hlediska obsahu. Obsah redakční, uživatelský a inzertní. Konvergence telekomunikací, výpočetní techniky a masových médií. Nová média. Stručně o (multimediálním) obsahu tištěných médií.

3.Jaká práva se obchodují, obchod z pozice kupujícího a prodávajícího.

4.Mapa světových médií. Která média (televize, rádia, printy a VOD platformy) ve kterých zemích jsou dnes nejvýznamnějšími producenty a distributory obsahu.

5.Financování filmů – spolupráce producent, televize, distributor. Výnosy z distribuce.

6.Zásady tvorby televizního obsahu. Tvorba programového schématu jako výsledku zamýšlené obsahové strategie plnoformátové a tematické televize. Poslání, vize, hodnoty, cíle. Celek programu sestavený z pořadů. Programové plány. Cílení pořadu, budování publika, tok pořadů ve vysílání, protiprogramování, tzv. schedulerské strategie a taktiky (dayparting, stripping, bridging, hammocking aj.), tematické dny. Minutová a vteřinová mikrostruktura programového schématu. Komerční breaky, on-air promotion, reklama, sponzoring ad. obchodní sdělení, televizní grafika.

7.VOD – digitální distribuce, TVOD, EST, SVOD, AVOD, FVOD. Fyzická distribuce – DVD, Blu-ray, UHD/4K Blu-ray. Digitální kino.

8.Programování tematického kanálu. Řízení značky a pozice na trhu, marketing, PR a vnější komunikace, on-air promotion, programování.

9.VOD, ohlédnutí (pro poučená), trendy a nové platformy – digitální trh.

10.Přehled televizních žánrů I. - NON FICTION Zpravodajství, publicistika, dokumentaristika, vzdělávací pořady, sportovní pořady. II. - FICTION Žánry dramatické (seriál, série, soap opera, daily soap, telenovela, sitcom ad.) a zábavné (reality show, talk show, skeč ad.). Historie a současný rozvoj v evropské a americké televizi, produkční a producentská specifika.

11.VOD platformy, analýzy návštěvnosti a tržeb. Jak se chová film v čase. Od iTunes až po You Tube. Marketing na VOD. Monetizace obsahu na Youtube.

12.Převzaté pořady a archiv, programová knihovna (fondy) a její management. Jak ve vysílání efektivně nakládat s programovou knihovnou převzatých pořadů a s archivem původní tvorby.

Doporučená nebo povinná literatura

1.BLUMENTHAL, Howard J. a Oliver R. GOODENOUGH. This business of television. Rev. and updated 3rd ed. New York: BillBoard Books, c2006. ISBN 0823077632.

2.PEREBINOSSOFF, Philippe, Brian GROSS, Lynne S. GROSS a Edwin T. VANE. Programming for TV, radio, and the Internet: strategy, development, and evaluation. 2nd ed. Boston: Focal Press, c2005. ISBN 0240806824.

3.PAVLÍČEK, Antonín. Nová média a sociální sítě. Praha: Oeconomica, 2010. ISBN 978-80-245-1742-1.

4.BROWN, Ross. Create your own TV series for the internet. Second edition. Studio City, CA: Michael Wiese Productions, [2014]. ISBN 9781615931682.

5.McCormack, Mark. What They Don't Teach You at Harvard Business School / Co vás nenaučí na Harvardu. 1992, Prostor ISBN: 80-85190-14-1

Hodnoticí metody a kritéria

Semestrální zkouškový projekt a jeho prezentace, ústní zkouška a docházka 75 %.

Poznámka

---

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 334
Učebna KP 334 (FAMU)

(Lažanský palác)
SLÁDEČEK P.
13:10–14:45
(přednášková par. 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 13:10–14:45 Petr SLÁDEČEK Učebna KP 334 (FAMU)
Lažanský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů