Manažer v informační společnosti 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305MVS1 zápočet 2 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Ivo MATHÉ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Petr SLÁDEČEK

Obsah

OSNOVA

  1. Sám sobě manažerem. Co je management, historie managementu. Kdo je manažer. Manažerské funkce a role. Plánování a organizace času, sebeřízení.
  2. Manažer a komunikace. Základní rysy a funkce komunikačního managementu. Dorozumění a nedorozumění. Komunikační kanály. Porada jako nástroj vedení lidí a budování týmu.
  3. Manažer ve skupině a v týmu. Rozdíl mezi skupinou a týmem, stadia rozvoje skupiny, velikost skupiny. Tým, funkční a týmové role, synergie. Hra – Belbinovy týmové role.
  4. Moc, pravomoc, vliv, autorita, vedení, vůdcovství. Vedení jako dělání správných věcí, řízení jako dělání věcí správně. Moc, pravomoc, vliv, autorita v kulturních a kreativních průmyslech.
  5. Řízení a motivace. Co je organizační chování. Teorie motivace, motivační modely.
  6. Konflikt. Typy věcných vztahů – spolupráce, konflikt, soutěž. Chování při konfliktu, strategie zvládání konfliktu. Spor a problém, dialog a trialog, vyjednávání, mediace a facilitace.
  7. Personalistika a lidské zdroje. Získávání pracovníků, nábor, výběr. Analýza, popis a specifikace práce. Projektování práce. Flexibilní formy práce. Hodnocení, zásady odměňování. Řízení podle cílů.
  8. Organizační struktura a kultura. Podstata organizování organizace. Typy organizačních struktur. Hierarchie a pověřování, tým, matice, sítě. Neformální organizace. Organizační kultura.
  9. Marketing v praxi. Marketing jako manažerský proces v kulturních a kreativních průmyslech. Produkt a služba. Marketingová strategie. Marketingové mixy. Životní cyklus produktu. Komunikační mix.

Výsledky učení

Cílem interaktivní přednášky je seznámit studenty s nejdůležitějšími pojmy a teoretickými modely managementu se zvláštní pozorností k oboru kulturních a kreativních průmyslů. Teorii potřebuje manažer proto, že mu dává jazyk a repertoár, pomáhá mu v praxi číst situace, činit úsudky, volit správné prostředky a vyhnout se chybám, které před ním udělali jiní.

Absolvent předmětu získá především na tzv. měkké manažerské dovednosti (soft skills).

V oboru audiovize jde o přípravu studentů do úrovně vedoucího výroby, popř. výkonného producenta.

Předpoklady a další požadavky

Literatura

1.DRUCKER, Peter Ferdinand. To nejdůležitější z Druckera v jednom svazku. 2. vydání. Přeložil Pavel MEDEK. Praha: Management Press, 2016. Knihovna světového managementu. ISBN 978-80-7261-397-7.

2.VEBER, Jaromír. Management: základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. 2., aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-200-0.

3.JANIŠOVÁ, Dana a Mirko KŘIVÁNEK. Velká kniha o řízení firmy: [praktické postupy pro úspěšný rozvoj]. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4337-0.

4.MALIK, Fredmund. Vést, konat, žít: efektivní management pro novou dobu. Olomouc: ANAG, c2011. ISBN 978-80-7263-688-4

5.DRUCKER, Peter Ferdinand. Efektivní vedoucí. 2. vyd. Přeložil Irena GRUSOVÁ. Praha: Management Press, 2008. Knihovna světového managementu. ISBN 978-80-7261-189-8.

6.LUKÁŠOVÁ, Růžena. Organizační kultura a její změna. Praha: Grada, 2010. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-2951-0.

7.HAGOORT, Giep. Umělecký management v podnikatelském stylu. V Praze: KANT pro AMU, 2009. Disk (Akademie múzických umění v Praze). ISBN 978-80-7437-008-3

8.PLAMÍNEK, Jiří. Vedení lidí, týmů a firem: praktický atlas managementu. Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN 802470403X.

9.ALLEN, David. Mít vše hotovo: umění produktivity bez stresu. Vydání druhé, přepracované. Přeložil David KRÁSENSKÝ. V Brně: Jan Melvil Publishing, 2016. Žádná velká věda. ISBN 978-80-7555-000-2.

10.CIKÁNEK, Martin. Kreativní průmysly: příležitost pro novou ekonomiku II. Nové, rozš. a rev. vyd. V Praze: Institut umění, 2013. ISBN 978-80-7008-274-4

Hodnoticí metody a kritéria

Seminární práce. Povinná docházka 75 %.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 334
Učebna KP 334 (FAMU)

(Lažanský palác)
SLÁDEČEK P.
14:50–16:25
(přednášková par. 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 14:50–16:25 Petr SLÁDEČEK Učebna KP 334 (FAMU)
Lažanský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů