Analýza internetového videoobsahu a jeho publika 1

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305AIV1 Z 2 12 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 41 až 51 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jakub ŠILER

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Po prvním semestru získá absolvent předmětu teoretické znalosti o tom, jak se v dnešním audiovizuálním světě pracuje s daty, a to na úrovni vývoje, vzniku a distribuce audiovizuálního díla. Dozví se, jaké se používají sociologické výzkumné metody, ale i metody moderní webové analytiky nebo umělé inteligence. Nabyté znalosti jsou uplatnitelné jak pro produkci u internetových televizí, tak pro jakoukoliv produkci u tradičních médií. Na první semestr navazuje praktická část, kde si studenti vyzkouší uplatnění nabytých znalostí na vlastních projektech.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

---

Obsah kurzu

Praktický dvousemestrální kurz se zaměřuje na stále častěji zmiňované využívání dat v audiovizuální tvorbě. V době, kdy trhu vládnou firmy typu Netflix, který je vysokou mírou využití dat pověstný, se i ostatní producenti obsahu musí rychle přizpůsobovat dynamicky se měnícímu prostředí a novým nárokům diváka. Kromě intuice a vlastní zkušenosti producentů obsahu tak hraje nezastupitelnou roli právě analýza dat.

Kurz kombinuje studenty FAMU a Katedry sociologie FFUK.

Tematická osnova

a.Úvod do předmětu – Proč je důležité znát chování uživatele/diváka? Kolik a jaká data se v současnosti sbírají o uživatelích? V čem nám data pomáhají a na co jsou naopak krátká?

b.CASE STUDIES: Vznik MALL.TV, KVIFF.TV a CZECHTEAM.TV, jako platforem založených na datech

c.Využití sociologických dat v audiovizi

d.Využití online dat v audiovizi

e.Životní cyklus jednoho pořadu – Vznik, průběžné vyhodnocování, pokračování/zánik

f.Vyhodnocování marketingových aktivit.

Doporučená nebo povinná literatura

●KAUSHIK, Avinash. Webová analytika 2.0: kompletní průvodce analýzami návštěvnosti. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-2964-7.

●BULYGO, Zach. How Netflix Uses Analytics To Select Movies, Create Content, and Make Multimillion Dollar Decisions. Neilpatel [online]. [cit. 2019-09-16]. Dostupné z: https://neilpatel.com/blog/how-netflix-uses-analytics/

●WERNICKE, Sebastian. How to use data to make a hit TV show. In: TED: Ideas worth spreading [online]. Cambridge, červen 2015 [cit. 2019-09-16]. Dostupné z: https://www.ted.com/talks/sebastian_wernicke_how_to_use_data_to_make_a_hit_tv_show

http://www.netmonitor.cz/verejne-vystupy

Hodnoticí metody a kritéria

•Docházka (alespoň 4 přednášky)

•Aktivní účast na hodinách, tj. zapojování se do debaty

•Závěrečný test

Poznámka

---

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 334
Učebna KP 334 (FAMU)

(Lažanský palác)
ŠILER J.
15:40–18:05
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 15:40–18:05 Jakub ŠILER Učebna KP 334 (FAMU)
Lažanský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů