Realizační dílna 1. ročníku 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302RDP1 Z 2 3 hodiny DÍLEN týdně (45 minut), 23 až 33 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tomáš JANÁČEK, David JAŘAB

Výsledky učení dané vzdělávací složky

● Student si osvojí základy dramatických principů pro vytvoření krátkého dramatického tvaru (max 10 min)

● Student rozumí pojmu téma a umí o něm přemýšlet v souvislosti s vlastní látkou

● Student se orientuje v postupu vyhotovení audiovizuálního díla od příprav až po postprodukci

● Student už ve fázi příprav aktivně přizve ke spolupráci ostatní tvůrčí složky a dokáže s nimi vést tvůrčí dialog

o budoucím díle

● Student dokáže nastínit formální koncept připravovaného díla

Forma studia

dílny

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Úkolem předmětu je seznámit studenty se základy filmové režie a dramaturgie vést je v realizaci jejich

praktického mezioborového cvičení 1. ročníku. Výuka se skládá z následujících forem: lektorská činnost,

řízený dialog, diskuse, analýza krátkých filmů a příprava oborového cvičení skrz konzultaci námětu,

dramaturgickou analýzu scénáře a storyboardu a rozpravu nad pojetím z hlediska filmové řeči a stylu.

Součástí jsou konzultace se studenty a pedagogy ostatních kateder AMU, participujících na výrobě cvičení.

Témata:

● seznámení se s fungováním dílny, školy a s tzv. Bílou knihou

● analýza námětu pro hranou etudu

● průběžné konzultace nad scénářem hrané etudy

● základy filmové řeči na základě knihy Valušiak J.: Základy střihové skladby

● skladebné natáčení, předsnímací jednoty

● seznámení se s workflow od příprav natáčení až po postprodukci

● průběžná konzultace s ostatními katedrami FAMU a fakultami AMU

Praktické úkoly:

● připravit převzatý scénář pro hranou etudu nebo napsat vlastní

● vypracovat formální koncept pro hranou etudu z hlediska stylu a filmové řeči

● navrhnout první variantu obsazení a lokace

● sestavit filmový štáb ze studentů ostatních kateder

Ve všech fázích je student nabádán k samostatnému uvažování a tvoření. Funkce pedagoga je především

konzultační. Celý proces reflektuje, ale neřídí ho a neovlivňuje. Jde především o proces, který má pomoci studentům

najít vlastní témata, umět je artikulovat a prozkoumat jejich filmový potenciál.

Princip dílen:

Kompletní výuku Realizačních dílen 1. ročníku zajišťují pro každý ročník na rok někteří z pedagogů z výše

uvedeného výčtu. Po roce se vedení dílny mění. Návaznost a koncepci dílny zajišťuje garant předmětu.

Doporučená nebo povinná literatura

VALUŠIAK, J. Základy střihové skladby, Praha, Akademie múzických umění, 2012, ISBN 978-80-7331-230-

5

JECH Pavel / Angiolillo Mary: The Seven Minute Screenplay, AMU, Praha 2017

RABIGER Michael: Directing, Focal Press (různá vydání)

Hodnoticí metody a kritéria

Od studentů se očekává 100% účast, splněný všech dílčích úkolu a ústní obhajoba svých námětů a uměleckých záměrů.

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 240
Seminární místnost KR 240

(Lažanský palác)
JAŘAB D.
JANÁČEK T.

12:20–14:45
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 12:20–14:45 David JAŘAB
Tomáš JANÁČEK
Seminární místnost KR 240
Lažanský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů