Asistence na filmu vyššího ročníku

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302AF Z 2 7/D česky zimní i letní

Garant předmětu

Bohdan SLÁMA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Bohdan SLÁMA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Osvojení praktických základů při výrobě filmů od přípravných prací až po finální dokončení.

vykonání asistence na filmu během Bc. studia

Forma studia

Praktické cvičení v terénu

Předpoklady a další požadavky

určeno nejlépe pro studenty prvního či druhého ročníku bakalářského studia

Obsah kurzu

Studenti bakalářského studia (nejlépe 1. a 2. ročníku) spolupracují jako asistenti režie studentům třetího ročníků na bakalářských filmech.

Osvojí si teoretické základy při výrobě filmů od příprav až po dokončení.

Těžištěm práce asistenta v natáčecím období podobně jako v přípravných pracích jsou jak povinnosti vlastní tak i rozsáhlá činnost koordinační.

  1. Znalost záměrů studenta režiséra vyššího ročníku a kameramana
  2. Přenášení informací všem složkám
  3. Spolupráce se štábem produkce při sestavování denních dispozic
  4. Péče o herce
  5. Příprava komparzu
  6. Kontrola kostýmů a rekvizit
  7. Organizace místa natáčení

Doporučená nebo povinná literatura

student čerpá z praktických a teoretických znalostí získaných během studia

Hodnoticí metody a kritéria

Požadavky pro zápočet :

vykonání asistence

Poznámka

Předmět lze splnit kdykoli během celého studia.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů