Asistence na filmu vyššího ročníku

Zapsat Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302AF Z 2 24 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní i letní

Garant předmětu

Bohdan SLÁMA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Hana JAROŠOVÁ, Bohdan SLÁMA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Ve funkci asistenta režie je student nižšího ročníku blízko všem situacím, které bude zažívat jako režisér, zároveň mu to umožní pochopit organizaci filmového natáčení.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

Určeno nejlépe pro studenty prvního či druhého ročníku bakalářského studia

Obsah kurzu

Student nižšího ročníku se účastní natáčení studenta vyššího ročníku jako asistent režie, podílí se na přípravě záběru, pomáhá organizovat druhý a třetí plán mizanscény, koordinuje činnost všech výrobních složek. Asistent režie je nejbližším spolupracovníkem režiséra během natáčení, jeho úkolem je věnovat soustředěnou pozornost všem aktuálním rozhodnutím režiséra a zprostředkovat tyto informace všem výrobním složkám.

Doporučená nebo povinná literatura

Fuka Otakar - Asistent režie hraného filmu, vyd. AMU nakladatel Státní pedagogické nakladatelství Praha 1988

Hodnoticí metody a kritéria

vykonání asistence

Poznámka

Předmět lze splnit kdykoli během celého studia.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů