Práce s hercem 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302PRH2 Z 2 3 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 19 až 29 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

● Student si zlepší a lépe osvojí dovednosti nabyté v předmětu Práce s hercem 1

● Student porozumí principu improvizace a osvojuje si práci s ní

● Student si osvojí dovednosti k dosažení autenticity pro vedení herců

Forma studia

Semináře.

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Přímo navazuje na studijní předmět Práce s hercem I. Předmětem zájmu je hledání vlastního způsobu vedení herců

s přihlédnutím k jejich jedinečnosti a ke specifičnosti filmového herectví. Důraz je kladen na povzbuzení herecké

autenticity a improvizace, nabízení reálných i inspirujících okolností pro vytvoření role s možností zachycení na

kameru.

Studenti v hodinách pracují na krátkých hereckých etudách, které obsazují svými spolužáky a přizvanými studenty

herectví. Opakovaným zkoušením a variováním režijních pokynů (na základě zpětné vazby spolužáků a pedagoga),

poznávají možnosti práce a komunikace s hercem. Využití kamery a nahrávání při tvorbě etud umožňuje porozumět

specifikům hraní na filmovou kameru.

Doporučená nebo povinná literatura

určuje a vybírá aktuálně pedagog

Hodnoticí metody a kritéria

Minimálně 80% docházka. Student aktivně spolupracuje v hodinách a podílí se na přípravě zadaných hereckých

etud v průběhu semestru.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů