Práce s hercem 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302PRH2 zápočet 2 3 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 19 až 29 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Tereza Nvotová, Jan POTMĚŠIL

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tereza Nvotová, Jan POTMĚŠIL

Obsah

Přímo navazuje na studijní předmět Práce s hercem I. Předmětem zájmu je hledání vlastního způsobu vedení herců

s přihlédnutím k jejich jedinečnosti a ke specifičnosti filmového herectví. Důraz je kladen na povzbuzení herecké

autenticity a improvizace, nabízení reálných i inspirujících okolností pro vytvoření role s možností zachycení na

kameru.

Studenti v hodinách pracují na krátkých hereckých etudách, které obsazují svými spolužáky a přizvanými studenty

herectví. Opakovaným zkoušením a variováním režijních pokynů (na základě zpětné vazby spolužáků a pedagoga),

poznávají možnosti práce a komunikace s hercem. Využití kamery a nahrávání při tvorbě etud umožňuje porozumět

specifikům hraní na filmovou kameru.

Výsledky učení

● Student si zlepší a lépe osvojí dovednosti nabyté v předmětu Práce s hercem 1

● Student porozumí principu improvizace a osvojuje si práci s ní

● Student si osvojí dovednosti k dosažení autenticity pro vedení herců

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

určuje a vybírá aktuálně pedagog

Hodnoticí metody a kritéria

Minimálně 80% docházka. Student aktivně spolupracuje v hodinách a podílí se na přípravě zadaných hereckých

etud v průběhu semestru.

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 240
Seminární místnost KR 240

(Lažanský palác)
POTMĚŠIL J.
09:50–11:25
(přednášková par. 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 09:50–11:25 Jan POTMĚŠIL Seminární místnost KR 240
Lažanský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů