Klauzurní zkouška 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302KLZ2 ZK 1 4SS česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

● Student dokáže veřejně představit své dílo

● Student je schopný vést dialog s odbornou komisí o svém díle a zvládá srozumitelně hájit svá rozhodnutí

● Student přijímá kritickou reflexi svého díla

Forma studia

semináře

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Klauzurní zkouška je vyvrcholením celoroční práce studenta. Student prezentuje své klauzurní cvičení

(Videodokument a Hraný film 2. ročníku) před pedagogy a ostatními spolužáky, obhajuje svůj záměr a to, jaké zvolil

výrazové prostředky k vyjádření svého záměru.

Doporučená nebo povinná literatura

-

Hodnoticí metody a kritéria

Student promítne filmy povinné ke klauzurní zkoušce: A. Videodokument B.Hraný film 2. ročníku. Vyžaduje se

projekce uceleného filmového díla dokončeného ve všech fázích výroby.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů