Klauzurní zkouška 2

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302KLZ2 ZK 1 česky letní

Garant předmětu

Bohdan SLÁMA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Bohdan SLÁMA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předvedení dokončených povinných praktických cvičení (Hraný film krátký , Videodokument)

Forma studia

projekce, obhajoba, hodnocení

Předpoklady a další požadavky

Úspěšné zakončení zimního a následně letního semestru 2. ročníku, jehož součástí je i závěrečná klauzurní zkouška.

Obsah kurzu

Obsah kurzu: vykonání klausurní zkoušky na základě předkládaných filmů - Hraný film krátký, Videodokument

V rámci zimního semestru student pod vedením pedagoga připravuje literární scénáře a natočí Videodokument, v rámci letního semestru připravuje a realizuje natočení Hraného filmu.

Doporučená nebo povinná literatura

student čerpá ze znalostí a praktických dovedností získaných během studia prvního a druhého ročníku

Hodnoticí metody a kritéria

Klauzurní komise posuzuje kvalitu předkládaného díla a proces tvorby ve všech realizačních fázích Hraný film krátký ( 16 mm ) a Videodokument ( termín klauzur květen - červen )

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů