Seminář režie 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302SEF2 zápočet 2 3 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 23 až 33 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Dagmar BLÁHOVÁ, Jan HECHT, Tomáš JANÁČEK, Bohdan SLÁMA

Obsah

Výuka probíhá spolu se studenty činoherního herectví DAMU v ateliéru FAMU. Studenti jsou před začátkem semestru pedagogem informování o zadání filmů Monolog - dialog, Jáma a Rozchod, na základě těchto zadání vypracují scénáře a seznámí s nimi studenty herectví. Samotný seminář probíhá jako rozzáběrovaná herecká zkouška. Studenti zkoušejí dané texty v různém obsazení, pokouší se pomocí režijních připomínek vést studenty herectví k co nejpřesvědčivějšímu ztvárnění charakterů. Na základě těchto hereckých zkoušek se studenti režie rozhodnou pro definitivní obsazení, a jsou tedy připraveni k samotnému natáčení. Součásti semináře je projekce výsledného filmového tvaru, studenti dostávají od svých spolužáků a pedagoga zpětnou vazbu. Pro studenty herectví je určující vidět sám sebe na filmovém plátně, uvědomit si specifiku filmového herectví.

Výsledky učení

● Student prohloubí své praktické zkušenosti při práci s hercem

● Student se naučí koncipovat herecké zkoušky a prakticky se seznámí s jejich významem

● Student pochopí problematiku obsazení role

● Student si osvojuje prakticky principy filmové řeči a režie související se zadanými cvičeními (Záběrování

při dialogu více postav u jednoho stolu, práce s dramatickým jednáním, práce s vnitrozáběrovou montáží při

natáčení v jednom záběru, význam pohybu kamery, práce s prostorem a časem pro řešení mizanscény)

.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou stanoveny.

Literatura

• BLÁHOVÁ, Dagmar. Herectví a film. v Praze: Akademie múzických umění v Praze v nakladatelství AMU,

2020. 133 stran :. ISBN 978-80-7331-553-5 ilustrace.

• SLÁMA, Bohdan. Povolání režisér : rozhovor Bohdana Slámy s Milošem Formanem. Praha: Prostor, 2013.

277 s. :. ISBN 978-80-7260-293-3 (váz.) fot.

• SALVEY, Delia. Friendly Enemies: The Director-Actor Relationship. Billboard Books, 2003. ISBN

0823079449.

Hodnoticí metody a kritéria

Vyžaduje se stoprocentní účast na semináři a aktivní zapojení do výuky: Student musí vypracovat scénáře pro svá

cvičení, konzultovat je s vyučujícími a v seminářích vést herecké zkoušky s herci z DAMU pod supervizí pedagogů.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost
()
SLÁMA B.
09:50–13:55
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 2)
Studio FAMU

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 09:50–13:55 Bohdan SLÁMA
Studio FAMU paralelka 2

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů