Práce s hercem 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302PRH1 zápočet 2 3 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 23 až 33 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jan POTMĚŠIL, Bohdan SLÁMA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan POTMĚŠIL, Bohdan SLÁMA

Obsah

Předmět má za cíl vést adepty režie k otevřenosti a hledání vlastní cesty při spolupráci s hercem. Důraz klade na

přirozenou komunikaci, hledání důvěry, sladění a vzájemný respekt. Cílem je získání schopnosti vedení herce k

naplnění režijní představy.

Studenti v průběhu kurzu dostávají a píší krátké situace na zadané téma a sami je pod vedením pedagoga režírují a

opakovaně zkouší. Dostávají zpětnou vazbu a učí se, jak dosáhnout co nejpřesvědčivějších výsledků. Studenti si ve

svým etudách zpravidla hrají. Později etudy obsazují přizvanými studenty herectví.

Výsledky učení

● Student si osvojí základní praktické dovednosti pro komunikaci s hercem

● Student rozumí, jak herec o roli přemýšlí

● Student získá vlastní zkušenost s herectvím

● Student nabyde praktické zkušenosti s vedením herců

● Student si pochopí souvislost mezi porozuměním dramatické látce a herectvím

● Student získá dovednosti k funkčnímu vedení herců

Předpoklady a další požadavky

žádné požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu

Literatura

určuje a vybírá aktuálně pedagog

Hodnoticí metody a kritéria

Alespoň 80% účast v hodinách a aktivní zapojení do příprav hereckých etud v průběhu semestru.

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 240
Seminární místnost KR 240

(Lažanský palác)
POTMĚŠIL J.
09:50–12:15
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 09:50–12:15 Jan POTMĚŠIL Seminární místnost KR 240
Lažanský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů