Práce s hercem 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302PRH1 Z 2 3 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 23 až 33 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jan POTMĚŠIL

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan POTMĚŠIL

Výsledky učení dané vzdělávací složky

● Student si osvojí základní praktické dovednosti pro komunikaci s hercem

● Student rozumí, jak herec o roli přemýšlí

● Student získá vlastní zkušenost s herectvím

● Student nabyde praktické zkušenosti s vedením herců

● Student si pochopí souvislost mezi porozuměním dramatické látce a herectvím

● Student získá dovednosti k funkčnímu vedení herců

Forma studia

Semináře.

Předpoklady a další požadavky

žádné požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu

Obsah kurzu

Předmět má za cíl vést adepty režie k otevřenosti a hledání vlastní cesty při spolupráci s hercem. Důraz klade na

přirozenou komunikaci, hledání důvěry, sladění a vzájemný respekt. Cílem je získání schopnosti vedení herce k

naplnění režijní představy.

Studenti v průběhu kurzu dostávají a píší krátké situace na zadané téma a sami je pod vedením pedagoga režírují a

opakovaně zkouší. Dostávají zpětnou vazbu a učí se, jak dosáhnout co nejpřesvědčivějších výsledků. Studenti si ve

svým etudách zpravidla hrají. Později etudy obsazují přizvanými studenty herectví.

Doporučená nebo povinná literatura

určuje a vybírá aktuálně pedagog

Hodnoticí metody a kritéria

Alespoň 80% účast v hodinách a aktivní zapojení do příprav hereckých etud v průběhu semestru.

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 240
Seminární místnost KR 240

(Lažanský palác)
POTMĚŠIL J.
09:50–12:15
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 09:50–12:15 Jan POTMĚŠIL Seminární místnost KR 240
Lažanský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů