Tisk studijního plánu

Studijní plán Režie - bakalář_2021 – 2. ročník

Studijní program: Filmová režie
Katedra režie
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Klauzurní zkouška
 
302KLZ2 ZK 1 4SS
Minimální počet kreditů za semestr 0 1
Povinné předměty
Asistence na filmu vyššího ročníku 302AF Z 2 24CS 302AF Z 2 24CS
Ateliérové cvičení
 
302SCA1 Z 2 60CS
Filmová adaptace 302FA2 Z 1 12SS
Hraný film 2. ročníků
 
302FH Z 10 300CS
Monolog-dialog-rozchod-jáma 302MODRJ Z 4 130CS
Mosty do praxe 302MP1 Z 1 18SS
Pitching 1 - KP 305P1 Z 2 2SO
Praktická dramaturgie 306PD1 Z 1 26SS 306PD2 ZK 2 26SS
Projekce KR 302PRR3 Z 2 26PS 302PRR4 ZK 2 26PS
Projekce současného autorského filmu - filmová řeč 302PAF1 Z 2 2PT 302PAF2 Z 2 2PT
Přehled dějin světové kinematografie 373DSVK3 ZK 3 6PT
Realizační dílna 302RDV1 Z 2 3DT 302RDV2 Z 2 3DT
Seminář režie 302SEF2 Z 2 3ST
Seminář režijního myšlení 302SRM1 Z 2 2ST
Videodokument 302VID Z 4 130CS
Přehled dějin světové kinematografie 373DSVK3 ZK 3 6PT
Minimální počet kreditů za semestr 26 20
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Metodologický seminář pro bakaláře
 
305SMS ZK 2 7S
Anglický jazyk pro odborné účely 702FAOU2 ZK 3 2ST
Minimální počet kreditů za semestr 3 2
Povinně volitelné předměty
Dějiny kultury_KR V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 6 kreditů (maximálně 0)
Spektrum audiovize_KR V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity (maximálně 0)
Tělesná výchova V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 1 kredit (maximálně 0)
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Volitelné předměty Bc - pouze pro KR
Cizí jazyky FAMU - volitelné
Tělesná výchova FAMU - volitelné
Volitelné předměty FAMU
Moduly KR
Modulová výuka FAMU
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 29 23
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 1 7
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Ateliérové cvičení 1 (302SCA1) ZT Bakalářský film (S302BF)
Ateliérové cvičení 2 (302SCA2) ZT
Práce s hercem 1 (302PRH1) ZT
Práce s hercem 2 (302PRH2) ZT
Realizační dílna 1 (302RDV1) ZT
Realizační dílna 1. ročníku 1 (302RDP1) ZT
Realizační dílna 1. ročníku 2 (302RDP2) ZT
Realizační dílna 2 (302RDV2) ZT
Realizační dílna 3 (302RDV3) ZT
Realizační dílna 4 (302RDV4) ZT
Režisér a výrobní štáb (302RVS) ZT
Rozbory režijních postupů (302ROP) ZT
Seminář režie 1 (302SEF1) ZT
Seminář režie 2 (302SEF2) ZT
Seminář režie 3 (302SEF3) ZT