Monolog-dialog-rozchod-jáma

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302MODI zápočet 5 130 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 28 až 53 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Bohdan SLÁMA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Bohdan SLÁMA

Obsah

Student v rámci tohoto předmětu natočí tři krátké filmy v rozsahu max. 3 min. Tyto filmy jsou určeny formálním

zadáním, obsah situace prodiskutuje vyučující před začátkem semestru, aby byly vhodné pro obsazení studentů

herectví. Studenti režie vypracují tři krátké scénáře v rozsahu max. dvou stran a tyto situace jsou v rámci Semináře

režie 2 zkoušeny formou rozzáběrované herecké zkoušky, na základě které si student ujasní obsazení. Poté natáčí

student každý tento film jeden natáčecí den za spolupráce se studenty kateder kamery, střihu a zvuku, poté ho

zpracuje a na konci semestru promítne před všemi účastníky semináře. Na základě projekce získá zpětnou vazbu

od spolužáků i pedagoga.

Zadání tří krátkých filmů:

Monolog - dialog: 3 a víc postav kolem stolu, jedna z postav svým příchodem způsobí změnu situace a provokuje

ostatní postavy k dramatickému jednání. Maximálně jedna z postav může stůl během scény opustit. Scéna je

rozzáběrována ze všech úhlů pohledů potřebných pro gradaci dramatického vyprávění.

Rozchod: Dvě postavy se rozcházejí, scéna je snímána ruční kamerou v jednom záběru, celá mizanscéna je

podřízena metodě vnitrozáběrové montáže, v níž postavy proměňují svou vzdálenost od kamery a zároveň kamera

vykonává svůj vlastní pohyb.

Jáma: Jedna postava je na dně myšlené jámy a jedna postava nahoře. Jejich postavení určuje dramatickou situaci.

Scéna je snímána ve striktních podhledech a nadhledech tak, aby záběrování přispělo k maximálnímu

dramatickému efektu danné situace. Myšlenou jámu může reprezentovat vše, co umožní dané rozzáběrování scény,

tzn: schodiště, okno, kazatelna, skalní sráz, pohled z mostu na řeku atd…

-

Výsledky učení

● Studenti zdokonalí své dovednosti při práci s hercem a s přípravou hereckých zkoušek

● Studenti dokáží uvažovat o záběrování ve specifických náročnějších případech, které vyžadují koncepční

promyšlení o mizanscéně, práci s kamerou a střihem-

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

-

Hodnoticí metody a kritéria

Vyžaduje se projekce dokončených filmů-

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů