Hraný film 2. ročníků

Zapsat Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302FH Z 10 česky letní

Garant předmětu

Bohdan SLÁMA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Bohdan SLÁMA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Příběhový film natočený televizní technikou

Prokázání schopností režie televizní a filmu na základě dosud dosažených vědomostí

Forma studia

konzultace s vedoucím dílny, práce s hercem, natáčení

Předpoklady a další požadavky

nejsou žádné požadavky pro zapsání tohoto předmětu

Obsah kurzu

Společné praktické cvičení 2. Bc. ročníku KR:

Příběhový film do 15 minut, předmětem hodnocení je práce s hercem, posluchač si po konzultaci s vedoucím dílny může zvolit technologií natáčení inscenační formu 3-kamerového řetězce v ateliéru, nebo reál v kombinaci s exteriérem.

Termíny odevzdání: scénář do 1. 3 . , DV, DVD a film předat do 20.6. na KR

V případě neodevzdání scénáře a filmu do stanovených termínů -

ukončení studia

Termín realizace: únor - červen

ATELIÉR FAMU - v případě 3-kamerového řetězce, jinak reály a exteriéry

Technologie natáčení: BT CAM Digital, DV CAM (event. 3 kamerový řetězec) kontaktní zvuk, postsynchrony, event. kombinace

Čistá metráž / stopáž: do 15 minut

Počet natáčecích dní: 5 dnů

Materiál: 10x30´ Betacam Digital

Zvukový materiál: 2x CD-R zapisovací, 1x S-VHS, 1x DAT 65

Obrazová technika: BETCAM Digital

Zvuková technika: vybavení studia nebo exterierový MIX PULT + příslušenství, záznam do BETACAMU (event. kombinace)

Střih: AVID, střihové frekvence jsou včetně výpisu pro zvukovou postprodukci

Zvuková postprodukce: 1-3 frekv. postsynchrony dialogů a 3 hod. postsynchronní ruchy (mimo studio FAMU), 4 frekv. příprava mixu (včetně střihu postsynchronů ) - digitální zvuková střižna, 2 frekv. digitální míchací pracoviště, zpětný přepis na BETACAM

Přepisy: BETACAM - VHS, přepis servisky na S-VHS s TC, DV-DVD, přepis výsledku celého ročníku na 1 DV+2x DVDArchivace: DVD - videotéka FAMU, dále dle Archivačního řádu

Doporučená nebo povinná literatura

aktuálně dodává pedagog

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínka pro zápočet :

odevzdání příběhového filmu do 15 min na KR do 17.5.

hodnotí se práce s hercem a zvládnutí technologie

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů