Hraný film 2. ročníků

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302FH zápočet 10 300 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 25 až 75 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jasmina BLAŽEVIČ, Marek BOUDA, Saša GEDEON, David JAŘAB, Pavel MAREK, Petr MAREK, Bohdan SLÁMA

Obsah

Hraný film 2. ročníku je ucelené filmové dílo v délce jehož podstatou je postupně se rozvíjející dramatická situace,

která vystavuje postavy nutnosti jednat. Student se soustředí především na vnitřní život postav příběhu, zajímá ho

možnost proměn v postojích postav, zajímají ho postavy, která si udrží vnitřní život a dokážou diváka překvapit.

Student organizuje při procesu obsazování jednotlivých rolí herecké zkoušky s různými představiteli, tak aby docílil

optimálního obsazení postav herci či neherci. Optimální obsazení je to, kdy se herečtí představitelé všech postav

jsou schopni prolnout se s duševním naložením postav, živě rozehrát jejich interakce při sledování rozvíjejícího se

dramatického konfliktu.

Výsledky učení

● Student si osvojí práci na postupně rozvíjející dramatické situaci s postavami, které prochází vývojem

● Student ovládá proces hledání hereckého obsazení (herecké zkoušky) a vhodné herce dokáže provést

různými polohami s jejich vývojem

● Student získává praktické zkušenosti v práci s filmovým štábem

● Student získá zkušenosti ze všech částí přípravy filmového díla (vývoj, výroba, postprodukce)

Předpoklady a další požadavky

nejsou žádné požadavky pro zapsání tohoto předmětu

Literatura

aktuálně dodává pedagog

Hodnoticí metody a kritéria

Po studentovi se požaduje vytvoření uceleného díla, pod dohledem pedagoga tvůrčí dílny samostatně vytváří film ve

spolupráci se studenty z katedry kamery, produkce, střihu, zvuku. Po studentovi se vyžaduje stoprocentní tvůrčí

nasazení, dodržení všech termínů výrobního procesu, dodržení termínu klauzurní zkoušky.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů