Hraný film 2. ročníků

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302FH Z 10 300 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 25 až 75 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

● Student si osvojí práci na postupně rozvíjející dramatické situaci s postavami, které prochází vývojem

● Student ovládá proces hledání hereckého obsazení (herecké zkoušky) a vhodné herce dokáže provést

různými polohami s jejich vývojem

● Student získává praktické zkušenosti v práci s filmovým štábem

● Student získá zkušenosti ze všech částí přípravy filmového díla (vývoj, výroba, postprodukce)

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou žádné požadavky pro zapsání tohoto předmětu

Obsah kurzu

Hraný film 2. ročníku je ucelené filmové dílo v délce jehož podstatou je postupně se rozvíjející dramatická situace,

která vystavuje postavy nutnosti jednat. Student se soustředí především na vnitřní život postav příběhu, zajímá ho

možnost proměn v postojích postav, zajímají ho postavy, která si udrží vnitřní život a dokážou diváka překvapit.

Student organizuje při procesu obsazování jednotlivých rolí herecké zkoušky s různými představiteli, tak aby docílil

optimálního obsazení postav herci či neherci. Optimální obsazení je to, kdy se herečtí představitelé všech postav

jsou schopni prolnout se s duševním naložením postav, živě rozehrát jejich interakce při sledování rozvíjejícího se

dramatického konfliktu.

Doporučená nebo povinná literatura

aktuálně dodává pedagog

Hodnoticí metody a kritéria

Po studentovi se požaduje vytvoření uceleného díla, pod dohledem pedagoga tvůrčí dílny samostatně vytváří film ve

spolupráci se studenty z katedry kamery, produkce, střihu, zvuku. Po studentovi se vyžaduje stoprocentní tvůrčí

nasazení, dodržení všech termínů výrobního procesu, dodržení termínu klauzurní zkoušky.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů