Realizační dílna 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302RDV2 Z 2 3T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

hotový scénář a natočený film dle ročníku studenta

Forma studia

Řízený i neřízený dialog; analýza námětů, scénářů a natočených materiálů; projekce hotových filmů

Předpoklady a další požadavky

Student musí prokázat znalosti z oblasti filmu, divadla, literatury, hudby, výtvarného umění a zároveň osobní tvůrčí orientaci.

Obsah kurzu

Dílna Pavel Marek - Tomáš Pavlíček

Koncepce

Tato dílna je určena pro studenty prvního ročníku bakalářského studia, kteří se zde seznamují jak s teoretickou, tak praktickou částí základních principů a pojmů při tvorbě filmového umění .

Dílna Marek Bouda - Saša Gedeon

Je založena na využití specifiky filmového jazyka, k přetváření vnímané skutečnosti zvolenou estetickou formou, za účelem sebeuplatnění subjektu vůči okolnímu světu. V zásadě se tedy jedná o autorský film, který chce svým specifickým vnímáním, nazíráním a chápáním a posléze formováním – tj. individuálním stylem sjednocovat danou skutečnost. Nejde však jenom o individuální formování, nýbrž o individuální vrstvení. Vůči všem vrstvám si pak klademe společnou otázku po smyslu a tím je význam.

Dílna Petr Marek - David Jařab

Koncepce

Smysl katedry hrané filmové režie se v naší představě dělí na dva základní úkoly. Tím prvním je zpřístupnění dosavadních výsledků výzkumu ryze kinematografické řeči adeptům filmové tvorby za pomocí vědomostí pedagogů a technického zázemí. Druhým podstatným krokem je pak vytvoření prostoru pro kontinuitu tohoto výzkumu novým směrem. Proto tedy paralelní koncepce dvou pólů principu „režisérského vzdělání“: Na jedné straně východisko z „klasické“ minulosti (a „klasicizující“ současnosti), na straně druhé ochota ke svobodě experimentu. Soustředění na jednu část spektra je nebezpečné. Proto také chápeme udržení koncepce výuky v mezích podpory svobody tvorby, nikoli tedy jako akt její korekce (ve prospěch některého schématu).

Chceme se zabývat výsostně kinematografickým vyjádřením, nikoli tedy filmem „literárním“, „divadelním“ atd. Je nám vlastní způsob práce „work in progress“, čili filmové dílo vzniká nově a nově ve všech fázích tvůrčího procesu – není tedy „hotové“ již ve scénáři. Důraz klademe na obrazové a montážní vyjádření, podpořené adekvátní prací s intenzivní zvukovou složkou. K našemu pojetí také patří myšlenka, že každé sebemenší školní „cvičení“ má být hotovým autorským dílem.

Dílna Jasmína Blaževič - Bohdan Sláma

Koncepce

Nemohu se zdržet krátkého úvodu, k čemuž mě vede má vlastní zkušenost studenta FAMU. Vedení ročníku, či dílny není otázkou pouhé pedagogické náplně. Hlavní pedagog vytváří pro studenta klima, které je zásadní pro jeho rozvoj, jde s kůží na trh nejen jako profesionál, ale i jako člověk. Má nad adepty reálnou moc a do značné míry vládne nad jejím osudem nejen uměleckým. K tomu několik

Doporučená nebo povinná literatura

aktuálně dodává pedagog

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro udělení zápočtu, zkouška není vypisována :

80% aktivní účast

hotový scénář a natočený film dle ročníku studenta

  1. ročník Bc. - hotový scénář a natočený Hraný film do 17.5.
  2. ročník Bc. - natočený bakalářský film :

konec května pro jarní termín státní zkoušky

konec srpna pro podzimní termín státní zkoušky

1.ročník MgA. - dokončený scénář Absolventského filmu do konce srpna

  1. ročník MgA.- natočený Absolventský film :

konec května pro jarní termín státní zkoušky

konec srpna pro podzimní termín státní zkoušky

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů