Realizační dílna 4

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302RDV4 Z 2 3T česky letní

Garant předmětu

Bohdan SLÁMA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jasmina BLAŽEVIČ, Marek BOUDA, Saša GEDEON, David JAŘAB, Pavel MAREK, Petr MAREK, Tomáš Pavlíček, Bohdan SLÁMA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

hotový scénář a natočený film dle ročníku studenta

Forma studia

Řízený i neřízený dialog; analýza námětů, scénářů a natočených materiálů; projekce hotových filmů

Předpoklady a další požadavky

Student musí prokázat znalosti z oblasti filmu, divadla, literatury, hudby, výtvarného umění a zároveň osobní tvůrčí orientaci.

Obsah kurzu

Smysl katedry hrané režie se v mé představě dělí na dva základní úkoly: tím prvním je zpřístupnění dosavadních výzkumů kinematografické řeči a druhým je pak vytvořit prostor pro kontinuitu tohoto výzkumu v hledání nových vypravěčských forem. Zní to jednoduše, nicméně jsem přesvědčen, že škola není

zárukou kvality v tak složitém světě filmové komunikace. Proto mluvíme často o paralelním dvoupólovém principu režisérského vzdělání – na jedné straně vycházející z klasiky a na straně druhé projevující ochotu ke svobodě a experimentu. Podstatným krokem započetí filmového vzdělávání se mi jeví

demýtizace.

Smysl katedry hrané filmové režie se v naší představě dělí na dva základní úkoly. Tím prvním je zpřístupnění dosavadních výsledků výzkumu ryze kinematografické řeči adeptům filmové tvorby za pomocí vědomostí pedagogů a technického zázemí. Druhým podstatným krokem je pak vytvoření prostoru pro kontinuitu tohoto výzkumu novým směrem. Proto tedy paralelní koncepce dvou pólů principu „režisérského vzdělání“: Na jedné straně východisko z „klasické“ minulosti (a „klasicizující“ současnosti), na straně druhé ochota ke svobodě experimentu. Soustředění na jednu část spektra je nebezpečné. Proto také chápeme udržení koncepce výuky v mezích podpory svobody tvorby, nikoli tedy jako akt její korekce (ve prospěch některého schématu).

Chceme se zabývat výsostně kinematografickým vyjádřením, nikoli tedy filmem „literárním“, „divadelním“ atd. Je nám vlastní způsob práce „work in progress“, čili filmové dílo vzniká nově a nově ve všech fázích tvůrčího procesu – není tedy „hotové“ již ve scénáři. Důraz klademe na obrazové a montážní vyjádření, podpořené adekvátní prací s intenzivní zvukovou složkou. K našemu pojetí také patří myšlenka, že každé sebemenší školní „cvičení“ má být hotovým autorským dílem.

Doporučená nebo povinná literatura

aktuálně dodává pedagog

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro udělení zápočtu, zkouška není vypisována :

80% aktivní účast

hotový scénář a natočený film dle ročníku studenta

  1. ročník Bc. - hotový scénář a natočený Hraný film do 17.5.
  2. ročník Bc. - natočený bakalářský film :

konec května pro jarní termín státní zkoušky

konec srpna pro podzimní termín státní zkoušky

1.ročník MgA. - dokončený scénář Absolventského filmu do konce srpna

  1. ročník MgA.- natočený Absolventský film :

konec května pro jarní termín státní zkoušky

konec srpna pro podzimní termín státní zkoušky

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 239
Seminární místnost KR 239

(Lažanský palác)
BOUDA M.
GEDEON S.

13:10–15:35
(paralelka 4)
místnost 308
Učebna 5 (FAMU)

(Lažanský palác)
MAREK P.
Pavlíček T.

13:10–15:35
(paralelka 1)
místnost 240
Seminární místnost KR 240

(Lažanský palác)
MAREK P.
JAŘAB D.

13:10–15:35
(paralelka 2)
místnost 236
Ateliér KR 236

(Lažanský palác)
SLÁMA B.
BLAŽEVIČ J.

13:10–15:35
(paralelka 4)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 13:10–15:35 Pavel MAREK
Tomáš Pavlíček
Učebna 5 (FAMU)
Lažanský palác
paralelka 1
Po 13:10–15:35 Petr MAREK
David JAŘAB
Seminární místnost KR 240
Lažanský palác
paralelka 2
Po 13:10–15:35 Marek BOUDA
Saša GEDEON
Seminární místnost KR 239
Lažanský palác
paralelka 4
Po 13:10–15:35 Bohdan SLÁMA
Jasmina BLAŽEVIČ
Ateliér KR 236
Lažanský palác
paralelka 4

Předmět je součástí následujících studijních plánů