Klauzurní zkouška 1

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302KLZ1 ZK 1 česky letní

Garant předmětu

Bohdan SLÁMA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Bohdan SLÁMA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Veřejná presentace těchto povinných praktických prací před klausurní komisí KR: Malá etuda - oživlá fotografie, Velká etuda.

Forma studia

projekce povinných cvičení , hodnocení, obhajoba filmu,

Předpoklady a další požadavky

Úspěšné zakončení zimního a následně letního semestru 1. ročníku, jehož součástí je i závěrečná klauzurní zkouška.

Obsah kurzu

Na závěr 1. ročníku bakalářského studia ( červen ) student veřejně presentuje tyto povinné praktické práce před klausurní komisí KR: Malá etuda , Velká etuda.

  1. Projekce 2 praktických cvičení (Malá a Velká etuda)
  2. Následná analýza předvedených cvičení a jejich obhajoba před komisí
  3. Celkové hodnocení komise

Doporučená nebo povinná literatura

student čerpá ze znalostí a praktických dovedností získaných během prvního roku bakalářského studia

Hodnoticí metody a kritéria

Průběžné hodnocení Práce v dílně a zhodnocení Malé a Velké etudy klausurní komisí ( květen - červen )

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů