Klauzurní zkouška 1

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302KLZ1 zkouška 1 4 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 22 až 27 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jan HECHT, Bohdan SLÁMA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan HECHT, Pavel MAREK, Bohdan SLÁMA

Obsah

Klauzurní zkouška je vyvrcholením celoroční práce studenta. Student prezentuje své klauzurní cvičení (Velká hraná

etuda) před pedagogy a ostatními spolužáky, obhajuje svůj záměr a to, jaké zvolil výrazové prostředky k vyjádření

svého záměru.

Výsledky učení

● Student dokáže veřejně představit své dílo

● Student je schopný vést dialog s odbornou komisí o svém díle a zvládá srozumitelně hájit svá rozhodnutí

● Student přijímá kritickou reflexi svého díla

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

-

Hodnoticí metody a kritéria

Prezentace klauzurních cvičení a jejich obhajoba.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů