Režisér a výrobní štáb

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302RVS Z 1 2T česky zimní

Garant předmětu

Hana JAROŠOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Hana JAROŠOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámení s funkcí režisera a ostatních členů výrobního štábu, jejich vzájemný vztah

Forma studia

V rámci semináře je vždy plánována návštěva jednoho filmovacího dne na profesionálním natáčení ať už televizního nebo hraného filmu

Předpoklady a další požadavky

Úspěšné složení přijímacích zkoušek a přijetí do 1. ročníku Bc studia režie FAMU

Obsah kurzu

Seminář poskytne základní vysvětlení terminologie funkcí a jejich vzájemné vztahy ve výrobním štábu v jednotlivých fázích výroby filmu. Výrobní štáb, jak se sestavuje, kdo ho sestavuje, jednotlivé profese, vztah režiséra a jeho asistentů, režiséra a producenta, vztah režiséra k jednotlivým tvůrčím profesím a ostatním technickým složkám štábu.

  1. lekce: Co rozumíme pod pojmem výrobní štáb, jeho jednotlivé složky, terminologie funkcí, jak se sestavuje výrobní štáb, kdo ho sestavuje, kdo dělá smlouvy.

2-4. lekce: Jednotlivé realizační fáze. Příprava - průzkum realizace. Realizace - natáčení - exkurse na jednom filmovacím dnu. Dokončovací práce, exkurse ve střižně, zvukovém studiu.

5-6. lekce: Režijní štáb - přípravy, natáčení, dokončovací práce, režisér, asistenti režie, skript, klapka, setkání s pomocným režisérem asistentem režie atd.

  1. lekce: Produkční štáb - vedoucí výrobního štábu, zástupci, asistenti.
  2. lekce: Štáb kameramana a další technické složky /osvětlovači, grip, atd./

9-10. lekce: Výtvarná složka filmu, architekti, výtvarníci, rekvizitáři, kostýmní návrhář, kostyméři, maskéři, projekce.

11-12. lekce: Zvuk, hudba, střih, ostatní složky /herci, neherci, kompars, kaskadéři, muzikanti, efekty/.

Doporučená nebo povinná literatura

aktuálně dodává pedagog - např. Americká noc,rež. F. Truffaut

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouška není vypisována,

podmínkou zápočtu je aktivní účast na semináři

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 236
Ateliér KR 236

(Lažanský palác)
JAROŠOVÁ H.
14:50–16:25
(paralelka 1)
distančně
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 14:50–16:25 Hana JAROŠOVÁ Ateliér KR 236
Lažanský palác
distančně paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů