Seminář k bakalářské teoretické práci

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302SBT Z 1 12S česky zimní

Garant předmětu

Jasmina BLAŽEVIČ, Marek BOUDA, Saša GEDEON, David JAŘAB, Pavel MAREK, Petr MAREK, Bohdan SLÁMA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jasmina BLAŽEVIČ, Marek BOUDA, Saša GEDEON, David JAŘAB, Pavel MAREK, Petr MAREK, Bohdan SLÁMA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student porozumí požadavkům na teoretickou práci. Aktivně přichází s tématy. Vybere si téma, které odpovídá jeho schopnostem, odborné průpravě, zájmu a požadavkům na teoret. práci. Najde si patřičného vedoucího a oponenta teoret.práce, se kterými začne spolupracovat. Napíše synopsi k tématu a harmonogram vývoje své teoret.práce.

Forma studia

Seminář - konzultace v rámci tvůrčích dílen. Student konzultuje s pedagogy dílen budoucí podobu bakalářské práce, její téma, přípravu a výběr vedoucího práce a oponenta.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou stanoveny.

Obsah kurzu

Metodologie a problematika bakalářské teoretické práce. Co je diplomová práce a proč ji psát. Volba a vhodnost tématu. Jak postupovat. Informační zdroje a problém originality a hodnota teoret.práce.

Doporučená nebo povinná literatura

ECO Umberto: Jak napsat diplomovou práci, Votobia, Olomouc 1997

KATUŠČÁK Dušan: Jak psát závěrečné a kvalifikační práce, Enigma 2010

SCHNEIDEROVÁ Soňa: Jak nepsat diplomovou práci, Univerzita Palackého 2011

RICHTER Aleš: Co bych si měl uvědomit než začnu psát diplomovou práci, Technická univerzita v Liberci, PDF na internetu

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet

Student má vybrané téma, název, vedoucího a oponenta bakalářské teoretické práce. Napíše synopsi k tématu a harmonogram vývoje své teoret.práce.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů