Realizační dílna 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302RDV1 Z 2 3T česky zimní

Garant předmětu

Jasmina BLAŽEVIČ, Marek BOUDA, Saša GEDEON, David JAŘAB, Pavel MAREK, Petr MAREK, Tomáš Pavlíček, Bohdan SLÁMA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jasmina BLAŽEVIČ, Marek BOUDA, Saša GEDEON, David JAŘAB, Pavel MAREK, Petr MAREK, Tomáš Pavlíček, Bohdan SLÁMA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

hotový scénář a natočený film dle ročníku studenta

  1. ročník Bc. - hotový scénář a natočený Videodokument do 21.12.
  2. ročník Bc. - hotový scénář k bakalářskému filmu do 21.12., příprava natáčení

1.ročník MgA. - rozepsaný scénář Absolventského filmu

  1. ročník MgA.- příprava a natáčení Absolventského filmu

Forma studia

Řízený i neřízený dialog; analýza námětů, scénářů a natočených materiálů; projekce hotových filmů

Předpoklady a další požadavky

Student musí prokázat znalosti z oblasti filmu, divadla, literatury, hudby, výtvarného umění a zároveň osobní tvůrčí orientaci.

Obsah kurzu

Nemohu se zdržet krátkého úvodu, k čemuž mě vede má vlastní zkušenost studenta FAMU. Vedení ročníku, či dílny není otázkou pouhé pedagogické náplně. Hlavní pedagog vytváří pro studenta klima, které je zásadní pro jeho rozvoj, jde s kůží na trh nejen jako profesionál, ale i jako člověk. Má nad adepty reálnou moc a do značné míry vládne nad jejím osudem nejen uměleckým. K tomu několik postřehu: a/ empatie. Není úkolem pedagoga zformovat studenta, ten se formuje sám nabitou zkušeností. Pedagog mu umožňuje cestu, otevírá možnosti. Nepokouší se mu tuto cestu zprůchodnit, ani předšlapat. Diskutuje a argumentuje. Oba jsou rovnocennými partnery. Vciťuje se adeptových východisek, do jeho potenciálu. Vede ho po jeho cestě, ne po své. B/inspirace a provokace. Pedagogův přístup je stimulující. Učí adepta vidět, hledat, pátrat, pronikat a totéž se od něj učí i on sám. Provokuje jeho imaginaci, přesnost a hloubku vidění, opravdovost přístupu. Vzájemná výměna je tvořivá. Pedagog překvapuje, aby byl sám překvapován, nejde tedy jen o jakýsi dozor, adepti jsou dospělí a svéprávní lidé. Pedagog je studentovi výzvou, zrovna tak jako student pedagogovi. C/ profesionalita a odpovědnost. Adept režie se musí podřídit limitům filmové výroby. Je v něm iniciován profesionální přístup, jenž se ovšem nesmí stát falešným zaklínadlem. Je především prostředkem zvládnutí praxe, ne cíle. Cílem je především adeptův umělecký a osobnostní růst a rozvoj. Explikace: Náplní dílny a jejím záměrem jsou věci zjevné a známé, Co je nezjevné je fakt jak pedagog nakonec uspěje v interakci se studentem. 1/ Autorský přístup. Značná část posluchačů má ambici tvořit autorská díla, proto je nezbytné vybudovat především klíma. Adept potřebuje důvěru a sebedůvěru, senzitivní přístup. Zároveň je na něj kladen vysoký nárok – zpracovat a vyjádřit obsahy autorského sdělení. Co hůr, on sám si tento nárok klade. Aby to dokázal, musí se zevrubně obeznámit s kinematografickými principy. S tím co má, nebo může mít jako autor k dispozici – a/ problematika literární přípravy, hledání tématu, osobní tema a jeho vyjádření. Konfese – její limity. Osobní a obecné aktuální, univerzální a nadčasové. B/ Struktury filmové narace, její zákonitosti, pravidla a adeptovy inklinace. C/ analýza – prověrka scénáře, dramatičnost, filmogeničnost, nosnost, sdělnost, plasticita, sugestivita. D/ styl – jednota, forma, obsah, pestrost a chudoba stylu, styl a rukopis, limity stylotvornosti. I když je adept veden k autorskému vyjádření, rozšiřuje si obzor o další kinematografické možnosti, jež mohou organicky vyrůstat z jeho tvůrčích východisek. Proto se dílna v druhém sledu věnuje konkrétním problematikám, které prohlubují pohled na zadání jednotlivých praktických cvičení. Příklad : a/ herectví divadelní a filmové, výběr a vedení herce, neherec, studium hereckých stylů a přístupů, autorství ve vedení herce. B/ Obraz „ kompozice, vizualizace dramatického děje, obrazové styly , přístupy, stylizace. Autorství obrazového pojetí.

Doporučená nebo povinná literatura

aktuálně dodává pedagog

Hodnoticí metody a kritéria

Požadavek pro splnění zápočtu :

80% aktivní účast

napsání scénáře a natočení předepsaného filmového útvaru pro daný ročník

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 239
Seminární místnost KR 239

(Lažanský palác)
BOUDA M.
13:10–15:35
(paralelka 4)
hybridně
místnost 236
Ateliér KR 236

(Lažanský palác)
BLAŽEVIČ J.
13:10–15:35
(paralelka 1)
hybridně
místnost
()
MAREK P.
13:10–15:35
(paralelka 3)
hybridně
místnost 240
Seminární místnost KR 240

(Lažanský palác)
MAREK P.
14:00–16:25
(paralelka 2)
hybridně
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 13:10–15:35 Jasmina BLAŽEVIČ Ateliér KR 236
Lažanský palác
hybridně paralelka 1
Po 14:00–16:25 Petr MAREK Seminární místnost KR 240
Lažanský palác
hybridně paralelka 2
Po 13:10–15:35 Pavel MAREK
hybridně paralelka 3
Po 13:10–15:35 Marek BOUDA Seminární místnost KR 239
Lažanský palác
hybridně paralelka 4

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů