Realizační dílna 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302RDV1 zápočet 2 3 hodiny DÍLEN týdně (45 minut), 23 až 33 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Tomáš PAVLÍČEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jasmina BLAŽEVIČ, Marek BOUDA, Saša GEDEON, Tomáš JANÁČEK, David JAŘAB, Zuzana KIRCHNEROVÁ, Pavel MAREK, Petr MAREK, Barbora NÁMEROVÁ, Tereza Nvotová, Tomáš PAVLÍČEK, Bohdan SLÁMA

Obsah

Cílem Realizační dílny 1 je příprava Hraného filmu 2. ročníku a Videodokumentu. Student by si měl v rámci

jednotlivých dílen osvojit všechny fáze přípravy krátkého filmového díla, což je základem pro profesionální

samostatnou práci absolventa katedry režie. Součástí je rovněž kultivace schopností týmové práce, schopností

pojmenovat tvůrčí cíle a aktivně komunikovat v rámci dílen i vlastních filmových štábů. Dokončení umělecké dílo je

sice zásadním výstupem pro hodnocení studenta, ale k hodnoceným dovednostem patří i schopnost projekt vyvíjet a

měnit na základě konzultací.

Realizační dílny 1 a 2 se zaměřují především na práci s dokumentárním filmovým tvarem a problematiku spjatou s

Hraným filmem 2. ročníku. Specifikem v dílně probíraného hraného cvičení je především zaměření na jednu

postupně se rozvíjející dramatickou situaci a soustředění se na jedinečnost filmové postavy. Právě záběrem na

filmovou postavu se může vhodně doplňovat práce na Hraném filmu 2. ročníku a na Videodokumentu.

Náplň práce v Realizační dílně 1

• Výběr a konzultace vhodného námětu Hraného filmu 2. ročníku

• Výběr a konzultace vhodného námětu Videodokumentu

• Dramaturgie námětu hraného filmu - vede ke schválení námětu

• Uchopení tématu videodokumentu, konzultace vhodného přístupu, volba postav

• Dramaturgie a struktura bodového scénáře hraného filmu - vede ke schválení synopse a treatmentu

• Tvorba literárního scénáře hraného filmu na základě konzultací; tvorba základních postav a jejich

vzájemných vztahů; stavba dramatických situací / V případě existujícího scénáře nebo spolupráce se

scénáristou: interpretace textu a scénáristicko-režijní vstup do tvůrčího procesu vývoje scénáře.

• Schválení finální verze literárního scénáře

• Příprava treatmentu a synopse jako základu pro veřejnou prezentaci

Cílem Realizační dílny 1 je příprava Hraného filmu 2. ročníku a Videodokumentu. Student by si měl v rámci

jednotlivých dílen osvojit všechny fáze přípravy krátkého filmového díla, což je základem pro profesionální

samostatnou práci absolventa katedry režie. Součástí je rovněž kultivace schopností týmové práce, schopností

pojmenovat tvůrčí cíle a aktivně komunikovat v rámci dílen i vlastních filmových štábů. Dokončení umělecké dílo je

sice zásadním výstupem pro hodnocení studenta, ale k hodnoceným dovednostem patří i schopnost projekt vyvíjet a

měnit na základě konzultací.

Realizační dílny 1 a 2 se zaměřují především na práci s dokumentárním filmovým tvarem a problematiku spjatou s

Hraným filmem 2. ročníku. Specifikem v dílně probíraného hraného cvičení je především zaměření na jednu

postupně se rozvíjející dramatickou situaci a soustředění se na jedinečnost filmové postavy. Právě záběrem na

filmovou postavu se může vhodně doplňovat práce na Hraném filmu 2. ročníku a na Videodokumentu.

Náplň práce v Realizační dílně 1

• Výběr a konzultace vhodného námětu Hraného filmu 2. ročníku

• Výběr a konzultace vhodného námětu Videodokumentu

• Dramaturgie námětu hraného filmu - vede ke schválení námětu

• Uchopení tématu videodokumentu, konzultace vhodného přístupu, volba postav

• Dramaturgie a struktura bodového scénáře hraného filmu - vede ke schválení synopse a treatmentu

• Tvorba literárního scénáře hraného filmu na základě konzultací; tvorba základních postav a jejich

vzájemných vztahů; stavba dramatických situací / V případě existujícího scénáře nebo spolupráce se

scénáristou: interpretace textu a scénáristicko-režijní vstup do tvůrčího procesu vývoje scénáře.

• Schválení finální verze literárního scénáře

• Příprava treatmentu a synopse jako základu pro veřejnou prezentaci

Výsledky učení

• Student si osvojí dramaturgické, koncepční a režijní uvažování na připravovaných cvičeních

• Student získá základní dovednosti nezbytné k přípravě a realizaci dokumentárního tvaru

• Student si osvojuje uvažování o vyprávění filmového díla v souvislost si filmovou postavou a

základní dramatickou situací

• Student se seznamuje s různými přístupy ke tvorbě

• Student si na cvičeních svých i svých spolužáků uvědomuje rozmanité požadavky jednotlivých

dramatických (popř. dokumentárních) tvarů

• Student se učí přijímat, reflektovat i dávat dramaturgickou zpětnou vazbu v jednotlivých fázích

výroby a přípravy filmového díla

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

-

Hodnoticí metody a kritéria

● Na základě úspěšnosti realizace režijního konceptu a zapracování zpětných vazeb z týdenních konzultací

s pedagogy / na základě schopnosti pružně a tvůrčím způsobem reagovat na připomínky, které vznikly

v rámci dílny

● Na základě aktivní účasti na kreativní diskusi v rámci dílny

● Na základě docházky

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 239
Seminární místnost KR 239

(Lažanský palác)
Nvotová T.
NÁMEROVÁ B.

13:10–15:35
(paralelka 5)
místnost 308
Učebna 5 (FAMU)

(Lažanský palác)
KIRCHNEROVÁ Z.
JANÁČEK T.

13:10–15:35
(paralelka 6)
místnost 236
Ateliér KR 236

(Lažanský palác)
BLAŽEVIČ J.
SLÁMA B.

13:10–15:35
(paralelka 1)
místnost 240
Seminární místnost KR 240

(Lažanský palác)
MAREK P.
JAŘAB D.

13:10–15:35
(paralelka 2)
místnost 239
Seminární místnost KR 239

(Lažanský palác)
MAREK P.
PAVLÍČEK T.

13:10–15:35
(paralelka 3)
místnost 239
Seminární místnost KR 239

(Lažanský palác)
BOUDA M.
GEDEON S.

13:10–15:35
(paralelka 4)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 13:10–15:35 Jasmina BLAŽEVIČ
Bohdan SLÁMA
Ateliér KR 236
Lažanský palác
paralelka 1
Po 13:10–15:35 Petr MAREK
David JAŘAB
Seminární místnost KR 240
Lažanský palác
paralelka 2
Po 13:10–15:35 Pavel MAREK
Tomáš PAVLÍČEK
Seminární místnost KR 239
Lažanský palác
paralelka 3
Po 13:10–15:35 Marek BOUDA
Saša GEDEON
Seminární místnost KR 239
Lažanský palác
paralelka 4
Po 13:10–15:35 Tereza Nvotová
Barbora NÁMEROVÁ
Seminární místnost KR 239
Lažanský palác
paralelka 5
Po 13:10–15:35 Zuzana KIRCHNEROVÁ
Tomáš JANÁČEK
Učebna 5 (FAMU)
Lažanský palác
paralelka 6

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů