Tisk studijního plánu

Studijní plán Režie - bakalář_2021 – 3. ročník

Studijní program: Filmová režie
Katedra režie
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Povinné předměty
Asistence na filmu vyššího ročníku 302AF Z 2 24CS 302AF Z 2 24CS
Ateliérové cvičení 302SCA2 Z 2 60CS
Bakalářský film
 
302BF Z 12 400CS Předmět není vypsán 302BF Z 12 400CS Předmět není vypsán
Filmová scénografie 302FIS1 Z 1 14SS 302FIS2 Z 1 2ST
Mosty do praxe 302MP2 Z 1 18SS
 
302P2 Z 2 26SS
Projekce KR 302PRR5 Z 2 26PS 302PRR6 ZK 2 26PS
Projekce současného autorského filmu - filmová řeč 302PAF3 Z 2 2PT 302PAF4 Z 2 2PT
Přehled dějin české kinematografie 373DCEK1 ZK 3 6PT 373DCEK2 ZK 3 6PT
Realizace estetických kategorií ve filmu 373REK ZK 2 2PT
Realizační dílna 302RDV3 Z 2 3DT 302RDV4 Z 2 3DT
Rozbory režijních postupů 302ROP ZK 2 24SS
Scénář bakalářského filmu 302SBAC Z 8 260CS
Seminář k bakalářské teoretické práci 302SBT Z 1 12SS
Seminář režie 302SEF3 Z 2 3ST
Seminář režijního myšlení 302SRM2 Z 2 2ST
Přehled dějin české kinematografie 373DCEK1 ZK 3 6PT 373DCEK2 ZK 3 6PT
Minimální počet kreditů za semestr 30 12
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Povinně volitelné předměty
Dějiny kultury_KR V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 6 kreditů (maximálně 0)
Spektrum audiovize_KR V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity (maximálně 0)
Tělesná výchova V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 1 kredit (maximálně 0)
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Volitelné předměty Bc - pouze pro KR
Cizí jazyky FAMU - volitelné
Tělesná výchova FAMU - volitelné
Volitelné předměty FAMU
Moduly KR
Modulová výuka FAMU
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 30 12
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 0 18
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Ateliérové cvičení 1 (302SCA1) ZT Bakalářský film (S302BF)
Ateliérové cvičení 2 (302SCA2) ZT
Práce s hercem 1 (302PRH1) ZT
Práce s hercem 2 (302PRH2) ZT
Realizační dílna 1 (302RDV1) ZT
Realizační dílna 1. ročníku 1 (302RDP1) ZT
Realizační dílna 1. ročníku 2 (302RDP2) ZT
Realizační dílna 2 (302RDV2) ZT
Realizační dílna 3 (302RDV3) ZT
Realizační dílna 4 (302RDV4) ZT
Režisér a výrobní štáb (302RVS) ZT
Rozbory režijních postupů (302ROP) ZT
Seminář režie 1 (302SEF1) ZT
Seminář režie 2 (302SEF2) ZT
Seminář režie 3 (302SEF3) ZT