Scénář bakalářského filmu

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302SBAC Z 8 260 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 5 až 45 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jasmina BLAŽEVIČ, Marek BOUDA, Saša GEDEON, David JAŘAB, Pavel MAREK, Petr MAREK, Bohdan SLÁMA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

● Student rozvíjí své dramaturgické kompetence

● Student je schopný samostatně vyvíjet dramatickou látku

● Student rozumí vztahům mezi tématem, postavami, jednáním a dramatickou situací

Forma studia

Cvičení.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou stanoveny.

Obsah kurzu

Student na začátku semestru přinese námět filmu, který prezentuje ústní nebo písemnou formou, pod vedením pedagoga si ujasní téma a začne zpracovávat námět do podoby filmového scénáře. V průběhu vývoje scénáře se neustále vrací k výchozímu tématu, hledá motivy jednajících postav a rozvíjí dramatické situace.

Doporučená nebo povinná literatura

-

Hodnoticí metody a kritéria

Student odevzdá vypracovaný filmový scénář v řádném termínu.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů