Scénář bakalářského filmu

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302SBAC zápočet 8 260 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 5 až 45 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jasmina BLAŽEVIČ, Marek BOUDA, Saša GEDEON, David JAŘAB, Pavel MAREK, Petr MAREK, Tomáš PAVLÍČEK, Bohdan SLÁMA

Obsah

Student na začátku semestru přinese námět filmu, který prezentuje ústní nebo písemnou formou, pod vedením pedagoga si ujasní téma a začne zpracovávat námět do podoby filmového scénáře. V průběhu vývoje scénáře se neustále vrací k výchozímu tématu, hledá motivy jednajících postav a rozvíjí dramatické situace.

Výsledky učení

● Student rozvíjí své dramaturgické kompetence

● Student je schopný samostatně vyvíjet dramatickou látku

● Student rozumí vztahům mezi tématem, postavami, jednáním a dramatickou situací

Předpoklady a další požadavky

Nejsou stanoveny.

Literatura

-

Hodnoticí metody a kritéria

Student odevzdá vypracovaný filmový scénář v řádném termínu.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů