Scénář bakalářského filmu

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302SBAC Z 8 česky zimní

Garant předmětu

Jasmina BLAŽEVIČ, Marek BOUDA, Saša GEDEON, David JAŘAB, Pavel MAREK, Petr MAREK, Bohdan SLÁMA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jasmina BLAŽEVIČ, Marek BOUDA, Saša GEDEON, David JAŘAB, Pavel MAREK, Petr MAREK, Bohdan SLÁMA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Hotový scénář bakalářského filmu.

Forma studia

Cvičení - konzultace s pedagogem, využití praktických a teoretických dovedností, vlastní kreativní činnost.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou stanoveny.

Obsah kurzu

Student na začátku semestru přinese námět filmu, který prezentuje ústní nebo písemnou formou, pod vedením pedagoga si ujasní téma a začne zpracovávat námět do podoby filmového scénáře. V průběhu vývoje scénáře se neustále vrací k výchozímu tématu, hledá motivy jednajících postav a rozvíjí dramatické situace.

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

(knihy jsou vesměs k dispozici v knihovně FAMU)

Plazewski, Jerzy: Filmová řeč

Bazin, André: Co je to film?, ČFÚ, Praha 1979

Deleuze, Gilles: Film1: Obraz ? pohyb, NFA, Praha 2000

Ejzenštejn, Sergej: Kamerou, tužkou i perem, Orbis, Praha 1953

Ejzenštejn, Sergej: O stavbě uměleckého díla, Čs. spisovatel, Praha 1963

Rak, Jan: Antická tragédie, AMU, Praha 1983

Aristoteles: Poetika, Praha 1996

Bresson, Robert: Poznámky o kinematografu, Praha 1998

Truffaut, Francois: Rozhovory Hitchcock ? Truffaut

Drvota, Mojmír: Základní složky filmu, Praha 1994

Kučera, Jan: Kniha o filmu, Orbis, Praha 1941

Kučera, Jan: Skladba ve filmu a v televizi, AMU, Praha 1965

Kučera, Jan: Střihová skladba ve filmu a v televizi, SPN, Praha 1983

Kučera, Jan: Základy střihové skladby / Střihová a zvuková skladba filmu I, II

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet - odevzdání definitivní verze scénáře bakalářského filmu.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů