Bakalářský film

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302BAFI zápočet 14 400 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 50 až 120 hodin domácí příprava česky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Hana JAROŠOVÁ, Bohdan SLÁMA

Obsah

Bakalářský film je ucelené filmové dílo v délce max. 30 min. Student s pomocí všech filmových výrazových

prostředků zpracovává ústřední téma vyprávění, rozvíjí ústřední dramatickou situaci tak, aby byl schopen odkrýt základní dilemata postav příběhu-

Výsledky učení

Bakalářský film je ucelené filmové dílo v délce max. 30 min. Student s pomocí všech filmových výrazových

prostředků zpracovává ústřední téma vyprávění, rozvíjí ústřední dramatickou situaci tak, aby byl schopen odkrýt

základní dilemata postav příběhu-

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

-

Hodnoticí metody a kritéria

Student odevdzá v řádném termínu dokončené filmové dílo a v rámci klauzur obhajuje způsob použití filmových výrazových prostředků pro vyjádření téma příběhu.-

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů