Realizační dílna 1. ročníku 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302RDP2 Z 2 3T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Úkolem předmětu je seznámit studenty se základy filmové režie a vést je v realizaci jejich praktických oborových cvičení 1. ročníku

Forma studia

Lektorská činnost, řízený dialog, diskuse, analýza krátkých filmů, analýza vlastních scénářů a storyboardů, příprava natáčení Velké etudy

Předpoklady a další požadavky

Student na každou hodinu dostane úkol, který musí do následující dílny splnit. Aktuální seznam úkolu dodá pedagog na začátku semestru.

Student je povinen zúčastnit se všech konzultací s ostatními katedrami.

Obsah kurzu

•konzultace střihu a dokončování Malé etudy

•analýza námětu pro Velkou etudu

•průběžné konzultace Velké etudy

•základy filmové řeči na základě knihy Valušiak J.: Základy střihové skladby

•průběžná konzultace s ostatními katedrami

Student na každou hodinu dostane úkol, který musí do následující dílny splnit. Aktuální seznam úkolu dodá pedagog na začátku semestru.

Student je povinen zúčastnit se všech konzultací s ostatními katedrami.

Doporučená nebo povinná literatura

Valušiak, J. Základy střihové skladby, Praha, Akademie múzických umění, 2012,

ISBN 978-80-7331-230-5

Weston, J. , Dircting Actors, Studio City, Michael Wiese Production, 1996

ISBN 0-941188-24-8

Cowgill, L. J. , Writing Short Films, New York, Watson-Guptill Publications, 2005

ISBN 1-58065-063-5

Katz, S. D. Shot by Shot, Studio City, Michael Wiese Production, 1991,

ISBN 0-941188-10-8

V případě, že knihy v angličtině nebudou dostupné v knihovně, zapůjčíme jim vlastní.

Hodnoticí metody a kritéria

Požadavky k zápočtu:

•80% účast na semináři

•scénář a technický scénář Velké etudy - zkonzultovaná a přepracovaná verze

•dokončená Malá etuda - zkonzultovaná a přepracovaná verze

•dokončená Velká etuda - - zkonzultovaná a přepracovaná verze

•absolvování průběžných testů

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů