Realizační dílna 1. ročníku 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302RDP2 Z 2 3DT česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

● Student si osvojí dramatické, realizační i komunikační principy nutné k tvorbě krátkého dramatického útvaru

(max 10 min).

● Student umí režijně připravit natáčení krátkého filmu.

● Student si osvojí uvažování o hereckém obsazení, výtvarném pojetí a ostatních formálních prostředcích

filmového díla.

● Student si osvojí praktické zkušenosti režie a vedení štábu.

● Student si osvojí praktické zkušenosti postprodukce.

● Student je shopen zpětné analýzy zvolených kroků

Forma studia

Dílny.

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Popis předmětu:

V návaznosti na předmět Realizační dílna 1. ročníku 1 rozvíjí tento předmět znalosti základů filmové režie a

dramaturgie a vede k finální podobě přípravy a realizací praktického mezioborového cvičení 1. ročníku.

Výuka se skládá z následujících forem: lektorská činnost, řízený dialog, diskuse. Součástí jsou kozultace se

studenty a pedagogy ostatních kateder AMU, participujících na výrobě cvičení.

Témata:

● Rozprava nad formálním pojetím hrané etudy

● analýza technického scénáře hrané etudy

● průběžné konzultace nad storyboardem hrané etudy

● průběžná konzultace s ostatními katedrami FAMU a AMU

● analyza hereckých zkoušek

● konzultace scénografické koncepce (ve spolupráci s výtvarnými katedrami AMU)

● konzultace zvukové a hudební koncepce (ve spolupráci s katedrami zvuku a hudebními katedrami AMU)

● konzultace střihové koncepce (ve spolupráci s katedrami kamery a střihu)

● konzultace koncepce kamery (ve spolupráci s katedrami kamery a střihu)

● analyza natočeného materiálu ve spolupráci s ostatními katedrami

● průběžná analýza střihu a zvuku

● průběžná konzultace dokončovacích práci

Praktické úkoly:

● připravit technický scénář a storyboard pro hranou etudu (ve spolupráci s katedrami kamery a střihu)

● oslovovat spolupracovniky a herce pro spolupráci na natáčení (ve spolupráci s katedrou produkce)

● celková příprava natáčení ve spolupráci se studenty ostatních kateder

● uskutečnit natáčení hrané etudy

● sestříhat, zvukově a obrazově dokončit hranou etudu

● připravit závěrečnou projekci hrané etudy

Ve všech fázích je student nabádán k samostatnému uvažování a tvoření. Funkce pedagoga je především

konzultační. Celý proces reflektuje, ale neřídí ho a neovlivňuje. Jde především o proces, který má pomoci studentům

najít vlastní témata, adekvátní filmový styl a způsob jak docílit uskutečnění svých uměleckých záměrů.

Princip dílen:

Kompletní výuku Realizačních dílen 1. ročníku zajišťují pro každý ročník na rok někteří pedagogové z výše

uvedeného výčtu. Po roce se vedení dílny mění. Návaznost a koncepci dílny zajišťuje garant předmětu.

Doporučená nebo povinná literatura

VALUŠIAK, J. Základy střihové skladby, Praha, Akademie múzických umění, 2012, ISBN 978-80-7331-230-

5

Hodnoticí metody a kritéria

Od studentů se očekává 100% účast, splněný všech dílčích úkolu a ustní obhajoba svých námětů a uměleckých

záměrů. Student je povinen zúčastnit se všech konzultaci s ostatními katedrami.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů