Rozbory režijních postupů

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302ROP ZK 2 24S česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

vyhotovení storyboardu v rozsahu 1-10 normostran

Forma studia

Předávání praktických zkušeností pedagoga, analýza námětů, scénářů, dialog

Předpoklady a další požadavky

Seminář je veden interaktivní formou, od studentů se očekává aktivní účast.

Obsah kurzu

Storyboard ke společnému praktickému cvičení 1. Bc. ročníku KR odevzdat do 1. února:

Cvičení kopíruje postupy němého filmu. Zvukovou stopu tvoří mix ruchů a hudby. Hodnotí se výběr reálu bez požadavků na svícení.

  1. Námět
  2. Scénář a jednotlivé fáze realizace
  3. Storyboard leden - únor

Doporučená nebo povinná literatura

Reisz, K. Umění filmové skladby, Praha, Akademie múzických umění, 1972

Valušiak, J. Základy střihové skladby, Praha, Akademie múzických umění, 2012, ISBN 978-80-7331-230-5

Katz, S. D. Shot by Shot, Studio City, Michael Wiese Production, 1991,

ISBN 0-941188-10-8

Hodnoticí metody a kritéria

Požadavky pro zápočet :

Odevzdání storyboardů dle daného harmonogramu

Poznámka

-

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů