Rozbory režijních postupů

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302ROP ZK 2 24 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jasmina BLAŽEVIČ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jasmina BLAŽEVIČ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

● Student si získá široký přehled o možnostech režijního zpracování typických filmových situací

● Student sám dokáže při své režijní práci koncepčně uvažovat o režijních postupech a umí je odůvodnit

● Student chápe význam překračování, porušování a ozvláštňování běžných režijních postupů a pravide

Forma studia

Semináře.

Předpoklady a další požadavky

Seminář je veden interaktivní formou, od studentů se očekává aktivní účast.

Obsah kurzu

Během semináře se na příkladu vybraných ukázek z hraných filmů znázorňuje způsob režírování typických

filmových situaci. Smyslem toho není, aby studenti kopírovali tyto postupy, nýbrž aby hlouběji prozkoumali umělecké

postupy, které při běžném rychlém vnímání nejsou patrné. Používají se při tom dvě metody:

● Na základě úryvku z literárního scénáře existujícího filmu studenti naskicují storyboard jedné krátké scény.

Vzápětí proběhne analýza několik vzniklých storyboardů, a na závěr srovnání s konkrétní scénou z filmu.

● Na příkladu ukázek z třech různých filmů, které pojednávají podobnou situaci (např. honička) rozebereme

možné způsoby rozzáběrovaní a vůbec vystavení takové scény.

Témata:

● Rozdíl mezi záběrováním přes tzv. „master shot“ typickým pro americkou kinematografii a

tzv."evropským způsobem“

● Způsob uvádění hlavní postavy ve filmu

● Režírování celé sekvence v jediném záběru, náročné aranžmá

● Honička

● Překračování osy

● Budování napětí v thrilleru

● Budování napětí v psychologickém filmu

● Vazba mezi scénami

● Analýza filmů s výrazným rozdílem mezi fabulí a syžetem

● Režie popředí záběru a zadního plánu

● Zvuk v kontrapunktu s obrazem

● Analýza filmového herectví

Doporučená nebo povinná literatura

VALUŠIAK, J. Základy střihové skladby, Praha, Akademie múzických umění, 2012. ISBN 978-80-7331-230-

5

KATZ, S. D. Shot by Shot, Studio City, Michael Wiese Production, 1991. ISBN 0-941188-10-8

WESTON, J. , Directing Actors, Studio City, Michael Wiese Production, 1996. ISBN 0-941188-24-8

Hodnoticí metody a kritéria

● vyžaduje se 100% přítomnost na seminářích. V případě absence student dostává náhradní úkol v rozsahu 3

až 5 normostran, který musí odevzdat na prvním následujícím semináři.

● aktivní účast v diskuzích na seminářích (60%)

● splnění písemného testu, který se odvíjí od prostudování povinné literatury (40 %)

Poznámka

-

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 240
Seminární místnost KR 240

(Lažanský palác)
BLAŽEVIČ J.
10:40–12:15
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 10:40–12:15 Jasmina BLAŽEVIČ Seminární místnost KR 240
Lažanský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů