Hromadná situace

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302HRSI zápočet 5 130 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 28 až 53 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Bohdan SLÁMA

Obsah

Student natočí krátký film postavený na jedné situaci za využití 8 a více herců.

Student dbá na to, aby šlo o ucelenou dramatickou situaci, kde dochází ke konfliktu několika dramatických

postav, které jsou jasně charakterizované a jejichž motivace jsou srozumitelné. Důraz je kladen především

na odpovídající záběrování, celkovou přehlednost a vývoj situace.

Po natočení a odevzdání první verze střihu na základě diskuzí s pedagogem student zapracovává

připomínky a zkouší, jak se může významově Hromadná situace proměňovat na základě různých

střihových pojetí.

Výsledky učení

Student zvládá přehledně točit i prostorově náročné scény s více postavama aniž by dezorientoval

diváka

● Student si osvojí dovednost efektivně budovat postavy i při malém prostoru

● Student prohlubuje svoje porozumění záběrování a montáže

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

-

Hodnoticí metody a kritéria

Student natočí krátký film, průběžně konzultuje fáze střihu a odevzdá finální podobu cvičení

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů