Videodokument

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302VID Z 4 130 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 3 až 23 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jasmina BLAŽEVIČ, Marek BOUDA, Saša GEDEON, David JAŘAB, Pavel MAREK, Petr MAREK, Bohdan SLÁMA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

● Student získá praktickou zkušenost s přípravou a realizací dokumentárního filmu

● Student si osvojí základní koncepční a dramaturgické přemýšlení nad dokumentárními tvary

● Student ovládá základy práce režie dokumentárního filmu

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou žádné poždavky pro zapsání tohoto předmětu

Obsah kurzu

Tvorba filmového dokumentu. Seznámení s problematikou tvorby a dramaturgie dokumentárního filmu a vymezení

různých realizačních a estetických přístupů, včetně vymezení dokumentárního filmu jako uměleckého tvaru oproti

publicistice. Problematika člověka, reality a fikce v dokumentární tvorbě. Vztahy mezi dokumentárním a hraným

filmem.

Doporučená nebo povinná literatura

ADLER Rudolf: Cesta k filmovému dokumentu, NAMU, Praha 2001

RABIGER Michael: Directing the Documentary, Focal Press (různá vydání)

Hodnoticí metody a kritéria

Požadavky pro zápočet :

Odevzdání videodokumentu k postupovým zkouškám 2. ročníku

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů