Videodokument

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302VID Z 4 česky letní

Garant předmětu

Marek BOUDA, Bohdan SLÁMA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Marek BOUDA, Bohdan SLÁMA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cvičení rozvíjí pozorovací schopnost posluchačů, spolupráce se studentem kamery na místě natáčení, smysl pro filmovou zkratku a osobitý pohled na zaznamenanou událost. Posluchač má za úkol, ve spolupráci s KK, KZT, KSS a KP, natočit nízkorozpočtový dokumentární, resp. paradokumentární film.

Forma studia

Předávání praktických zkušeností pedagoga, analýza námětů, scénářů

Ve spolupráci s KK, KZT, KSS a KP, natočení nízkorozpočtového dokumentárního filmu.

Předpoklady a další požadavky

nejsou žádné poždavky pro zapsání tohoto předmětu

Obsah kurzu

CLOB) Společné praktické cvičení 2. bc. ročníku KR:Cvičení rozvíjí pozorovací schopnost posluchačů, spolupráce se studentem kamery na místě natáčení, smysl pro filmovou zkratku a osobitý pohled na zaznamenanou událost. Posluchač má za úkol, ve spolupráci s KK, KZT, KSS a KP, natočit nízkorozpočtový dokumentární, resp. paradokumentární film.

Termíny odevzdání: scénář do 1. 11., DV, DVD a film předat do 15. 2. na katedru režie

Termín realizace: listopad, prosinec

Technologie natáčení: DV nebo Betacam

Čistá metráž / stopáž: 10 minut

Počet natáčecích dnů: 5 dnů

Materiál: 5x40´ DVCAM nebo Betacam Digital, přepis mini DV, DVD

Zvukový materiál: 1x CD-ROM, 1x S-VHS

Obrazová technika: DVCAM nebo Betacam Digital, bez světel, resp. Dedolight

Zvuková technika: mix pult - primární záznam do DV CAM nebo BETACAM DIGITAL

Střih: max. 20 frekvencí nelineární střižna, včetně výpisu pro zvukovou postprodukci, 2 frekvence on-line Betacam Digital

Zvuková postprodukce: 2 frekv. digitální zvuková střižna (Pro Tools), 1frekv. digitální míchací pracoviště, zpětný přepis na DV CAM nebo BETACAM

Přepisy: DV nebo BTC - S -VHS s TC 300´ ; BTC - VHS 30´, DV-DVD, přepis celého ročníku na 1 DV+2x DVD

Archivace: DVD - videotéka FAMU, dále dle Archivačního řádu

Do výuky lze integrovat zkušenosti studentů, kteří se účastnili zahraničních stáží, formou prezentace stáže a následné diskuse.

Doporučená nebo povinná literatura

aktuálně dodává pedagog

Hodnoticí metody a kritéria

Požadavky pro zápočet :

Odevzdání videodokumentu k postupovým zkouškám 2. ročníku

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů