Praktická filmová řeč

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302FR Z 1 24 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

● Student si prakticky vyzkouší práci se základy filmové řeči

● Student si osvojí základní vizuální vyjadřovací prostředky kinematografie

Forma studia

Cvičení.

Předpoklady a další požadavky

nesjou žádné požadavky pro zapsání tohoto předmětu

Obsah kurzu

Krátké audiovizuální cvičení, sloužící k osvojení základních principů a figur klasického filmového vyprávění a jejich

následné analýze. Cvičení jsou praktickou součástí přednášky předmětu „Filmová řeč“.

Student má za úkol v roli kameramana, režiséra a střihače realizovat krátký tvar (cca 2-3min), v němž účelně uplatní

tyto základní figury klasického filmového vyprávění: celek, polodetail, detail, pohled/protipohled, návazný střih, střih v

pohybu, křížový střih, pohyb kamery, subjektivní pohled.

V realistickém ději se musí vyskytnout minimálně dvě postavy. V části děje se vyskytují odděleně, v části společně v

interakci.

Během společné analýzy výsledného tvaru v rámci přednášky Filmová řeč se hodnotí míra koherence formy a

obsahu a adekvátnost výrazových prostředků, zvolených pro vyjádření děje. Nehodnotí se idea a zvuková stopa.

Technické parametry jsou volné. Je možno natáčet na jakékoli vlastní snímací zařízení (včetně mobilního telefonu),

případně využít interní katederní techniku.

Doporučená nebo povinná literatura

BAZIN, André. Co je to film?. Praha: Československý filmový ústav (Praha, Česko), 1979.

PŁAŻEWSKI, Jerzy. Filmová řeč. Praha: Orbis, 1967.

DRVOTA, Mojmír. Základní složky filmu. Praha: Národní filmový archiv, 1994.

VALUŠIAK, Josef. Základy střihové skladby. 4. rozšíř. vyd. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, 2012. 143 s. ISBN 978-80-7331-230-5.

Hodnoticí metody a kritéria

Odevzdání krátkého filmu dle pedagogického zadání, jeho analýza a zhodnocení.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů