Praktická filmová řeč

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302FR zápočet 1 24 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Petr MAREK

Obsah

Krátké audiovizuální cvičení, sloužící k osvojení základních principů a figur klasického filmového vyprávění a jejich

následné analýze. Cvičení jsou praktickou součástí přednášky předmětu „Filmová řeč“.

Student má za úkol v roli kameramana, režiséra a střihače realizovat krátký tvar (cca 2-3min), v němž účelně uplatní

tyto základní figury klasického filmového vyprávění: celek, polodetail, detail, pohled/protipohled, návazný střih, střih v

pohybu, křížový střih, pohyb kamery, subjektivní pohled.

V realistickém ději se musí vyskytnout minimálně dvě postavy. V části děje se vyskytují odděleně, v části společně v

interakci.

Během společné analýzy výsledného tvaru v rámci přednášky Filmová řeč se hodnotí míra koherence formy a

obsahu a adekvátnost výrazových prostředků, zvolených pro vyjádření děje. Nehodnotí se idea a zvuková stopa.

Technické parametry jsou volné. Je možno natáčet na jakékoli vlastní snímací zařízení (včetně mobilního telefonu),

případně využít interní katederní techniku.

Výsledky učení

● Student si prakticky vyzkouší práci se základy filmové řeči

● Student si osvojí základní vizuální vyjadřovací prostředky kinematografie

Předpoklady a další požadavky

nesjou žádné požadavky pro zapsání tohoto předmětu

Literatura

BAZIN, André. Co je to film?. Praha: Československý filmový ústav (Praha, Česko), 1979.

PŁAŻEWSKI, Jerzy. Filmová řeč. Praha: Orbis, 1967.

DRVOTA, Mojmír. Základní složky filmu. Praha: Národní filmový archiv, 1994.

VALUŠIAK, Josef. Základy střihové skladby. 4. rozšíř. vyd. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, 2012. 143 s. ISBN 978-80-7331-230-5.

Hodnoticí metody a kritéria

Odevzdání krátkého filmu dle pedagogického zadání, jeho analýza a zhodnocení.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů