Praktická filmová řeč

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302FR Z 1 česky zimní

Garant předmětu

Petr MAREK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Petr MAREK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Vytvořit krátký film dle zadaných parametrů a prezentovat jej v rámci přednášky Filmová řeč II.

Forma studia

přednáška, převedení teorie do praktické části

Předpoklady a další požadavky

nesjou žádné požadavky pro zapsání tohoto předmětu

Obsah kurzu

Praktická filmová řeč

Krátká audiovizuální cvičení, sloužící k osvojení základních principů a figur klasického filmového vyprávění a jejich následné analýze. Cvičení jsou praktickou součástí přednášky předmětu „Filmová řeč“.

Student má za úkol v roli kameramana, režiséra a střihače realizovat krátký tvar (cca 2-3min), v němž účelně uplatní tyto základní figury klasického filmového vyprávění: celek, polodetail, detail, pohled/protipohled, návazný střih, střih v pohybu, křížový střih, pohyb kamery, subjektivní pohled.

V realistickém ději se musí vyskytnout minimálně dvě postavy. V části děje se vyskytují odděleně, v části společně v interakci.

Technické parametry jsou volné. Je možno natáčet na jakékoli vlastní snímací zařízení (včetně mobilního telefonu), případně využít interní katederní techniku.

Doporučená nebo povinná literatura

Jerzy Plazewski: Filmová řeč

Henri Bazin: Co je to film?

Hodnoticí metody a kritéria

Během společné analýzy výsledného tvaru v rámci přednášky Filmová řeč se hodnotí míra koherence formy a obsahu a adekvátnost výrazových prostředků, zvolených pro vyjádření děje. Nehodnotí se idea a zvuková stopa.

Poznámka

-

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů