Velká hraná etuda

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302VHT zápočet 7 230 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 3 až 38 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan HECHT, Pavel MAREK, Bohdan SLÁMA

Obsah

Velká hraná etuda je ucelené filmové dílo natočené na filmovou surovinu v délce max.10. min s použitím minima

dialogů (max.30 slov). Student se učí pracovat se základními filmovými vyjadřovacími prostředky, učí se vyprávět

především obrazem.

Výsledky učení

● Student si prakticky ozkouší principy základní dramatické situace a filmového vyprávění v krátkém formátu

● Student si osvojí samostatnou práci s filmovým štábem

● Student si osvojí srozumitelně vyprávět pomocí obrazových a zvukových prostředků bez popisného

nadužívání dialogu

● Student rozvíjí své osobité uvažování nad filmovou režií a stylem

● Student získá důležité zkušenosti při práci s klasickou filmovou surovinou a s ní spojenými omezeními

(omezená možnost opakování akcí atd.)

Předpoklady a další požadavky

Student musí prokázat znalosti z oblasti filmu, divadla, literatury, hudby, výtvarného umění a zároveň osobní tvůrčí orientaci.

Literatura

aktuálně dodává pedagog

Hodnoticí metody a kritéria

Student po dobu přípravy, realizace a dokončení průběžně konzultuje s vedoucím pedagogem, vyžaduje se

stoprocentní nasazení studenta ve všech stádiích realizace. Student v zadaném termínu odevzdá cvičení, aby

mohlo být promítnuto v rámci klauzur.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů