Velká hraná etuda

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302VHT Z 7 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Příprava, realizace a dokončení 7 - 9 minutové hrané etudy bez dialogu

Forma studia

Řízený i neřízený dialog; analýza námětů; scénářů a natočených materiálů; projekce hotových filmů.

Předpoklady a další požadavky

Student musí prokázat znalosti z oblasti filmu, divadla, literatury, hudby, výtvarného umění a zároveň osobní tvůrčí orientaci.

Obsah kurzu

Velká hraná etuda

Doporučená nebo povinná literatura

aktuálně dodává pedagog

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro zápočet :

80% účast nutná

kvalita práce při tvorbě Velké etudy + hodnocení dílčího a celkového výsledku

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů