Elementární cvičení

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302ELC zápočet 5 90 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 58 až 83 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tomáš JANÁČEK, Bohdan SLÁMA

Obsah

Popis předmětu:

Elementární cvičení jsou krátké filmy zpravidla v délce trvání maximálně jedné minuty. Student dostane přesné

formální zadání. V rámci semináře režie provede hereckou zkoušku, ve které vybere vhodného herce a ověří si

způsob záběrování. Studenti režie spolu najdou lokaci a produkčně se připraví na natáčení. Studenti režie se střídají

ve funkcích kameramana, zvukaře a střihače, vytvářejí tak proměnný štáb, což umožní natočit více těchto krátkých

etud za den. Zadání těchto etud jsou sice formální, zároveň se student režie musí snažit o maximální využití

dramatického potenciálu dané situace. Obsah situací je zadán pedagogem před zahájením semestru tak, aby

vyhovoval možnostem obsazení studenty herectví. Studenti režie zpracují obsah situace každý ve svém jedinečném

provedení. Student napíše dialogy, vysvětlí hercům dilema postavy, provede je obraty dané situace. Tutéž situaci

bude student točit v různém formálním omezení: metodou striktního protipohledu v ose situace, metodou

protipohledu přes rameno jednajících postav, metodou statického celku, metodou vnitrozáběrové montáže pomocí

ruční kamery, metodou freestylu, metodou organizace mizanscény kolem kamery na stativu, metodou švenku

dlouhým sklem, kdy je kamera na stativu.

Zadání elementárních etud:

1.Kulešovův efekt – student natočí neutrální detail tváře, který nastřihává na různé kontrastní protipohledy a původně

neutrální pohled tváře tak střihem získá různé emoční vyznění.

 1. Dramatická funkce prázdného prostoru – student natočí v různých záběrech prostor bez postavy a sestřihem

jednotlivých záběrů dosáhne dramatického účinku.

 1. Konfrontace postavy a prostoru – student natočí postavu pohybující se v prostoru tak, aby prostor ve výsledném

sestřihu hrál roli druhé postavy situace.

 1. Konfrontace dvou vzdálených nehybných postav – student natočí konfrontaci dvou postav, které stojí ve

vzdálenosti minimálně 15m. Obě postavy natočí v celku, polocelku a detailu a sestřihá protipohledy tak, aby změnou

velikosti jednotlivých záběrů a proměnou subjektivity dosáhl maximálního dramatického účinku.

 1. Jedna postava přichází k druhé postavě – student natočí příchod jedné postavy k druhé tak, aby změnou velikostí

záběrů a sestřihem protipohledů dosáhl maximálního dramatického účinku.

 1. Konfrontace tří stojících postav – student natočí konfrontaci tří stojících postav tak, aby změnou záběru v průběhu

scény několikrát vystřídal subjektivitu jednotlivých postav situace.

 1. Postup práce – student natočí pracující postavu, která je sledována jinou postavou tak, aby záběry postupu práce

sloužily k časovému zdržení, které zvýší dramatický účinek situace.

 1. Vnitrozáběrová montáž – student natočí celou scénu v jednom záběru pomocí vnitrozáběrové montáže
 2. Malá etuda – Student vytvoří scénář na 3-4 minutový dramatický tvar odehrávající se mezi dvěmi, max. třemi

postavami. Seznámí se s elementárními principy výstavby 3 aktové dramatické situace. Osvojí si terminologii

a dramatické postupy vtělené do metodiky Františka Daniela a Jean-Claude Carriera. Spolu s ostatními studenty

ročníku toto cvičení natočí, provede základní dokončovací práce a připraví výsledný tvar ke klauzurní projekci.

Popis předmětu:

Elementární cvičení jsou krátké filmy zpravidla v délce trvání maximálně jedné minuty. Student dostane přesné

formální zadání. V rámci semináře režie provede hereckou zkoušku, ve které vybere vhodného herce a ověří si

způsob záběrování. Studenti režie spolu najdou lokaci a produkčně se připraví na natáčení. Studenti režie se střídají

ve funkcích kameramana, zvukaře a střihače, vytvářejí tak proměnný štáb, což umožní natočit více těchto krátkých

etud za den. Zadání těchto etud jsou sice formální, zároveň se student režie musí snažit o maximální využití

dramatického potenciálu dané situace. Obsah situací je zadán pedagogem před zahájením semestru tak, aby

vyhovoval možnostem obsazení studenty herectví. Studenti režie zpracují obsah situace každý ve svém jedinečném

provedení. Student napíše dialogy, vysvětlí hercům dilema postavy, provede je obraty dané situace. Tutéž situaci

bude student točit v různém formálním omezení: metodou striktního protipohledu v ose situace, metodou

protipohledu přes rameno jednajících postav, metodou statického celku, metodou vnitrozáběrové montáže pomocí

ruční kamery, metodou freestylu, metodou organizace mizanscény kolem kamery na stativu, metodou švenku

dlouhým sklem, kdy je kamera na stativu.

Zadání elementárních etud:

1.Kulešovův efekt – student natočí neutrální detail tváře, který nastřihává na různé kontrastní protipohledy a původně

neutrální pohled tváře tak střihem získá různé emoční vyznění.

 1. Dramatická funkce prázdného prostoru – student natočí v různých záběrech prostor bez postavy a sestřihem

jednotlivých záběrů dosáhne dramatického účinku.

 1. Konfrontace postavy a prostoru – student natočí postavu pohybující se v prostoru tak, aby prostor ve výsledném

sestřihu hrál roli druhé postavy situace.

 1. Konfrontace dvou vzdálených nehybných postav – student natočí konfrontaci dvou postav, které stojí ve

vzdálenosti minimálně 15m. Obě postavy natočí v celku, polocelku a detailu a sestřihá protipohledy tak, aby změnou

velikosti jednotlivých záběrů a proměnou subjektivity dosáhl maximálního dramatického účinku.

 1. Jedna postava přichází k druhé postavě – student natočí příchod jedné postavy k druhé tak, aby změnou velikostí

záběrů a sestřihem protipohledů dosáhl maximálního dramatického účinku.

 1. Konfrontace tří stojících postav – student natočí konfrontaci tří stojících postav tak, aby změnou záběru v průběhu

scény několikrát vystřídal subjektivitu jednotlivých postav situace.

 1. Postup práce – student natočí pracující postavu, která je sledována jinou postavou tak, aby záběry postupu práce

sloužily k časovému zdržení, které zvýší dramatický účinek situace.

 1. Vnitrozáběrová montáž – student natočí celou scénu v jednom záběru pomocí vnitrozáběrové montáže
 2. Malá etuda – Student vytvoří scénář na 3-4 minutový dramatický tvar odehrávající se mezi dvěmi, max. třemi

postavami. Seznámí se s elementárními principy výstavby 3 aktové dramatické situace. Osvojí si terminologii

a dramatické postupy vtělené do metodiky Františka Daniela a Jean-Claude Carriera. Spolu s ostatními studenty

ročníku toto cvičení natočí, provede základní dokončovací práce a připraví výsledný tvar ke klauzurní projekci.

.

Výsledky učení

Student si prakticky osvojí elementární principy filmové řeči

● Student se naučí základy práce s hercem

● Student si prakticky vyzkouší základy práce produkce, kamery, zvuku a střihu

● Student se naučí základy spolupráce ve štábu

● Student si osvojí terminologii a dramatické postupy

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

-

Hodnoticí metody a kritéria

Student vyhotoví všechna zadaná dílčí cvičení a zúčastní se jejich společné projekce s pedagogem na konci semestru.

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů