Matematika a fyzika 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308MAFY1 zkouška 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Petr EIBEN

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Petr EIBEN

Obsah

Srovnání znalostí jednotlivých studentů z matematiky na úroveň, aby mohli úspěšně pokračovat ve studiu v předmětech jako Fyzikální a fyziologická akustika a Elektroakustika

Tématické okruhy:

-Jazyk matematiky a matematická logika

-Číselné obory včetně komplexních čísel

-Základní algebraické operace

-Matice

-Elementární funkce jedné reálné proměnné a jejich vlastnosti

-Limity posloupnosti a funkce

-Derivace funkce

-Praktické využití první derivace funkce

-Průběh funkce

-Neurčitý integrál

-Určitý integrál

-Úvod do diferenciálních rovnic

Výsledky učení

Výpočet několika jednoduchých matematických příkladů.

Předpoklady a další požadavky

Všeobecné znalosti fyziky na úrovni středoškolského vzdělání.

Literatura

Doporučená literatura:

REKTORYS, Karel. Co je a k čemu je vyšší matematika. Praha: Academia, 2001. ISBN 80-200-0883-7

POLÁK, Josef. Přehled středoškolské matematiky. 6.vydání. Praha: Prometheus, 1991. ISBN 80-85849-78-X

DLOUHÝ Zdeněk a kol. Úvod do matematické analýzy. 3.vydání. Praha: SPN, 1965.

Hodnoticí metody a kritéria

Ústní zkouška

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 308
Učebna 5 (FAMU)

(Lažanský palác)
EIBEN P.
10:40–12:15
(přednášková par. 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 10:40–12:15 Petr EIBEN Učebna 5 (FAMU)
Lažanský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů