English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Seminář k bakalářské teoretické práci

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308SBP1 Z 1 13/S česky zimní
Garant předmětu:
Georgy BAGDASAROV, Jan ČENĚK
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Georgy BAGDASAROV, Jan ČENĚK
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Seminář je určen pro studenty připravující své bakalářské práce. Má pomoci studentovi zejména po stránce ideové a metodologické. Je platformou pro diskuzi nad zvoleným tématem či způsobem zpracování.

Cílem předmětu je příprava k závěrečné teoretické práci bakalářského stupně studia, volba vhodných tematických okruhů a společné diskuse nad oborovou problematikou.

Forma studia:

Kontaktní výuka. V průběhu semestru posluchači sbírají podklady a materiály, jež jim mají pomoci při psaní. S pedagogem konstruktivně konzultují, předkládají k posouzení úvodní části bakalářské práce. Po zadání témat sice konzultují již hlavně s vedoucím práce, ale v semináři mohou nalézt a často i nalézají další inspirační zdroj.

Předpoklady a další požadavky:

Úspěšné absolvování oborových předmětů v předchozích ročnících.

Obsah kurzu:

Základní používanou metodou pro výběr námětu pro bakalářskou práci je využívání starších bakalářských i magisterských prací - z jejich kladů a chyb si posluchači berou ponaučení pro vlastní práci. Posluchači mají za úkol prostudovat vybrané texty z okruhu jejich zájmu. Z těchto poznatků a vlastních nápadů, jakož i z potřeb katedry se postupně vykrystalizují jednotlivá témata, jejichž obsah je průběžně společně diskutován a upřesňován. Návrhy témat a nástin osnovy bakalářských prací se na zasedání katedry posoudí a po diskusi a ev. doplnění, či dílčích změnách jsou na konci ZS témata bakalářských prací posluchačům oficiálně zadána. Zároveň jsou určeni vedoucí a oponenti bakalářských prací.

Doporučená nebo povinná literatura:

Teoretické práce vzniklé na katedře zvukové tvorby a další odborná literatura, volená z okruhu uvažované tematiky bakalářské práce.

Hodnoticí metody a kritéria:

Akreditace je udělena na základě hodnocení aktivity studenta při výuce.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
09:00–11:25 Jan ČENĚK Učebna 5 (FAMU)
Lažanský palác
Termíny budou vyhlášeny pedagogem paralelka 1
Rozvrh na letní semestr 2017/2018:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 7. 2018