Seminář k bakalářské teoretické práci

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308SBP1 zápočet 1 13 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jakub KUDLÁČ, Radim LAPČÍK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seminář je určen pro studenty připravující své bakalářské práce. Má pomoci studentovi zejména po stránce ideové a metodologické. Je platformou pro diskuzi nad zvoleným tématem či způsobem zpracování.

Cílem předmětu je příprava k závěrečné teoretické práci bakalářského stupně studia, volba vhodných tematických okruhů a společné diskuse nad oborovou problematikou.

Forma studia

Kontaktní výuka. V průběhu semestru posluchači sbírají podklady a materiály, jež jim mají pomoci při psaní. S pedagogem konstruktivně konzultují, předkládají k posouzení úvodní části bakalářské práce. Po zadání témat sice konzultují již hlavně s vedoucím práce, ale v semináři mohou nalézt a často i nalézají další inspirační zdroj.

Předpoklady a další požadavky

Úspěšné absolvování oborových předmětů v předchozích ročnících.

Obsah kurzu

Základní používanou metodou pro výběr námětu pro bakalářskou práci je využívání starších bakalářských i magisterských prací - z jejich kladů a chyb si posluchači berou ponaučení pro vlastní práci. Posluchači mají za úkol prostudovat vybrané texty z okruhu jejich zájmu. Z těchto poznatků a vlastních nápadů, jakož i z potřeb katedry se postupně vykrystalizují jednotlivá témata, jejichž obsah je průběžně společně diskutován a upřesňován. Návrhy témat a nástin osnovy bakalářských prací se na zasedání katedry posoudí a po diskusi a ev. doplnění, či dílčích změnách jsou na konci ZS témata bakalářských prací posluchačům oficiálně zadána. Zároveň jsou určeni vedoucí a oponenti bakalářských prací.

Doporučená nebo povinná literatura

Teoretické práce vzniklé na katedře zvukové tvorby a další odborná literatura, volená z okruhu uvažované tematiky bakalářské práce.

Hodnoticí metody a kritéria

Akreditace je udělena na základě hodnocení aktivity studenta při výuce.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 323
Sborovna KZT

(Lažanský palác)
KUDLÁČ J.
LAPČÍK R.

15:40–17:15
(přednášková par. 1)
termíny budou vyhlášeny pedagogy
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 15:40–17:15 Jakub KUDLÁČ
Radim LAPČÍK
Sborovna KZT
Lažanský palác
termíny budou vyhlášeny pedagogy přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů