Společná AV cvičení 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308SAVIC3 Z 6 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem cvičení je vytvoření kompletní zvukové složky zadaných AV projektů, kdy student prokáže schopnost zvukově dramaturgického myšlení i zvládnutí zvukové techniky a potřebné technologie.

Forma studia

Praktické mezioborové cvičení, které zahrnuje celý obvyklý technologický postup tvorby AV díla.

V první fázi: studium scénáře, konzultace s režisérem a pedagogem KZT, příprava natáčení a samotné natáčení v určeném prostředí (studio, exteriér či reál).

Při natáčení je student ve funkci mistra zvuku, který řídí práci svého asistenta ve funkci mikrofonisty - zpravidla studenta KZT z nižšího ročníku.

V druhé fázi: dokončovací práce - nasazování zvuku na obraz, čištění, úpravy a synchronizování zaznamenaného zvuku, doplňování hudbou, ruchy a zvukovými atmosférami dotáčenými či vybíranými z archivu. Závěrečnou operací je zvuková mixáž připravených záznamů, rozvržených do více stop.

Předpoklady a další požadavky

Splnění praktických úkolů v předchozím období studia.

Aktivní přístup k práci v průběhu příprav a natáčení i v postprodukci. Průběžné konzultace s pedagogem.

Obsah kurzu

  1. AV cvičení s KAT 2

Úkolem je naučit studenta samostatně přemýšlet o koncepci a realizacizvukové složky animovaného filmu a zamýšlet se nad jednotlivými zvukovými detaily i funkčností zvuku jako celku.

  1. AV cvičení s KDT 3 (Autorský bakalářský film, Filmová anekdota/filmová báseň)

Realizace kompletní zvukové složky zadaného AV projektu

  1. AV cvičení s KR 3 (Bakalářský film)

Student prokazuje schopnost zvukově dramaturgického myšlení i zvládnutí zvukové techniky a potřebné technologie. při výrobě kompletní zvukové složky zadaného AV díla.

Doporučená nebo povinná literatura

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity a zápočet jsou uděleny na základě komisionelního hodnocení předloženého filmu a písemné explikace.

Posuzuje se jak dodržení zadání, tak kvalita zpracování.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů