Společná AV cvičení 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308SAVIC3 Z 6 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Viktor EKRT, Marek HART, Pavel REJHOLEC

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem cvičení je vytvoření kompletní zvukové složky zadaných AV projektů, kdy student prokáže schopnost zvukově dramaturgického myšlení i zvládnutí zvukové techniky a potřebné technologie.

Forma studia

Praktické mezioborové cvičení, které zahrnuje celý obvyklý technologický postup tvorby AV díla.

V první fázi: studium scénáře, konzultace s režisérem a pedagogem KZT, příprava natáčení a samotné natáčení v určeném prostředí (studio, exteriér či reál).

Při natáčení je student ve funkci mistra zvuku, který řídí práci svého asistenta ve funkci mikrofonisty - zpravidla studenta KZT z nižšího ročníku.

V druhé fázi: dokončovací práce - nasazování zvuku na obraz, čištění, úpravy a synchronizování zaznamenaného zvuku, doplňování hudbou, ruchy a zvukovými atmosférami dotáčenými či vybíranými z archivu. Závěrečnou operací je zvuková mixáž připravených záznamů, rozvržených do více stop.

Předpoklady a další požadavky

Splnění praktických úkolů v předchozím období studia.

Aktivní přístup k práci v průběhu příprav a natáčení i v postprodukci. Průběžné konzultace s pedagogem.

Obsah kurzu

  1. Společné cvičení s KAT 2(Bakalářský film)

Úkolem je naučit studenta samostatně přemýšlet o koncepci a realizaci zvukové složky animovaného filmu a zamýšlet se nad jednotlivými zvukovými detaily i funkčností zvuku jako celku.

  1. Společné cvičení s KDT 3 (Bakalářský film)

Realizace kompletní zvukové složky zadaného AV projektu

  1. Společné cvičení s KR 3 (Bakalářský film)

Student prokazuje schopnost zvukově dramaturgického myšlení i zvládnutí zvukové techniky a potřebné technologie při tvorbě kompletní zvukové složky zadaného AV díla.

Doporučená nebo povinná literatura

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity a zápočet jsou uděleny na základě předložení dokončených filmů vč. písemných explikací.

Posuzuje se jak dodržení zadání, tak kvalita zpracování.

Dokončené filmy zpravidla tvoří praktickou část kvalifikačních prací pro bakalářskou státní zkoušku.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů