Společná AV cvičení 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308SAVIC3 zápočet 6 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

  1. Společné cvičení s KAT 2(Bakalářský film)

Úkolem je naučit studenta samostatně přemýšlet o koncepci a realizaci zvukové složky animovaného filmu a zamýšlet se nad jednotlivými zvukovými detaily i funkčností zvuku jako celku.

  1. Společné cvičení s KDT 3 (Bakalářský film)

Realizace kompletní zvukové složky zadaného AV projektu

  1. Společné cvičení s KR 3 (Bakalářský film)

Student prokazuje schopnost zvukově dramaturgického myšlení i zvládnutí zvukové techniky a potřebné technologie při tvorbě kompletní zvukové složky zadaného AV díla.

Výsledky učení

Cílem cvičení je vytvoření kompletní zvukové složky zadaných AV projektů, kdy student prokáže schopnost zvukově dramaturgického myšlení i zvládnutí zvukové techniky a potřebné technologie.

Předpoklady a další požadavky

Splnění praktických úkolů v předchozím období studia.

Aktivní přístup k práci v průběhu příprav a natáčení i v postprodukci. Průběžné konzultace s pedagogem.

Literatura

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity a zápočet jsou uděleny na základě předložení dokončených filmů vč. písemných explikací.

Posuzuje se jak dodržení zadání, tak kvalita zpracování.

Dokončené filmy zpravidla tvoří praktickou část kvalifikačních prací pro bakalářskou státní zkoušku.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů