Společná AV cvičení 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308SAVIC3 Z 6 česky letní
Garant předmětu:
Viktor EKRT, Marek HART, Pavel REJHOLEC
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Viktor EKRT, Marek HART, Pavel REJHOLEC
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Cílem cvičení je vytvoření kompletní zvukové složky zadaných AV projektů, kdy student prokáže schopnost zvukově dramaturgického myšlení i zvládnutí zvukové techniky a potřebné technologie.

Forma studia:

Praktické mezioborové cvičení, které zahrnuje celý obvyklý technologický postup tvorby AV díla.

V první fázi: studium scénáře, konzultace s režisérem a pedagogem KZT, příprava natáčení a samotné natáčení v určeném prostředí (studio, exteriér či reál).

Při natáčení je student ve funkci mistra zvuku, který řídí práci svého asistenta ve funkci mikrofonisty - zpravidla studenta KZT z nižšího ročníku.

V druhé fázi: dokončovací práce - nasazování zvuku na obraz, čištění, úpravy a synchronizování zaznamenaného zvuku, doplňování hudbou, ruchy a zvukovými atmosférami dotáčenými či vybíranými z archivu. Závěrečnou operací je zvuková mixáž připravených záznamů, rozvržených do více stop.

Předpoklady a další požadavky:

Splnění praktických úkolů v předchozím období studia.

Aktivní přístup k práci v průběhu příprav a natáčení i v postprodukci. Průběžné konzultace s pedagogem.

Obsah kurzu:

1) AV cvičení s KAT 2

Úkolem je naučit studenta samostatně přemýšlet o koncepci a realizacizvukové složky animovaného filmu a zamýšlet se nad jednotlivými zvukovými detaily i funkčností zvuku jako celku.

2) AV cvičení s KDT 3 (Autorský bakalářský film, Filmová anekdota/filmová báseň)

Realizace kompletní zvukové složky zadaného AV projektu

3) AV cvičení s KR 3 (Bakalářský film)

Student prokazuje schopnost zvukově dramaturgického myšlení i zvládnutí zvukové techniky a potřebné technologie. při výrobě kompletní zvukové složky zadaného AV díla.

Doporučená nebo povinná literatura:
Hodnoticí metody a kritéria:

Kredity a zápočet jsou uděleny na základě komisionelního hodnocení předloženého filmu a písemné explikace.

Posuzuje se jak dodržení zadání, tak kvalita zpracování.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2017/2018:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů: