Soubor oborových cvičení 5

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308SOCV5 zápočet 3 75 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 19 až 34 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Pavel REJHOLEC

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Viktor EKRT, Marek HART, Pavel REJHOLEC

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student získá zkušenosti s naplňováním předem stanovené formy. Má praktické zkušenosti z tvorby zvukové stopy pro statický obraz, se zapojením představivosti diváka při poslechu díla. Dále rozvíjí cit pro zvukovou tvorbu a schopnosti dosáhnout uměleckého účinku.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Cíle předmětu:

Na úkolech z oboru zvukové tvorby si studenti vyzkouší dílčí zvukařské činnosti, zlepší praktické schopnosti a rozvinou estetické cítění. Výsledkem jsou samostatně vytvořené ucelené zvukové kompozice.

Tematické okruhy:

-Formální postupy zvukové kompozice ve vztahu k formě obrazové

-Stavba dramatického oblouku, tvorba významů, příběhu, jeho dynamiky a účinku zvukem

-Práce s atmosférou, ruchem, slovem

-Práce s prostorovým umístěním zvuku

-Vrstvení zvukových plánů

-Vytváření stylizovaných zvuků

-Záznam zvuku pro konkrétní využití

-Řízené omezování zvukových prostředků

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

BLÁHA, Ivo. Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla. 3. vyd. Praha: AMU, 2006. ISBN 80-7331-010-4

BORWICK, John. Sound Recording Practice. 3. vyd Oxford: Oxford University Press, 1994. ISBN 0-19-816381-9

DICKREITER, Michael. Mikrofon-Aufnahmetechnik. 4.vyd. Stuttgart: Hirzel Verlag, 2011. ISBN 3-7776-1199-9

MILES-HUBER, David. WILLIAMS, Philip. Professional Microphone Techniques. 1.vyd.,Vallejo: Mix Books, 1999. ISBN 0-872886-85-9

KOLMER, Felix., KYNCL, Jaroslav. Prostorová akustika. 2, vyd. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1982, ISBN 0451480

TRUAX, Barry. Acoustic Communication. 1.vyd, London: Ablex Publishing, 2001. ISBN 1-56750-537-6

SMETANA, Ctirad. Praktická elektroakustika, 1.vyd, Praha: SNTL 1981

Hodnoticí metody a kritéria

poslech studentských prací odbornou komisí, a následné hodnocení

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů