Postupy a technologie filmového zvuku 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308PTFIZ1 Z 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Ladislav GREINER

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ladislav GREINER

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem výuky je praktické seznámení s problematikou poc?ítac?ového zpracování zvuku v systému ProTools.

Forma studia

Kontaktní výuka. Předávání praktických zkušeností pedagoga, dialog. Individuální úkoly zaměřené na nácvik práce v systému ProTools.

Předpoklady a další požadavky

Všeobecná znalost práce s počítačem.

Obsah kurzu

(Základy počítačového zpracování zvuku)

Obsahem předmřtu je praktické seznámení s problematikou počítačového zpracování zvuku v systému ProTools.

Seznámení s operačním systémem Apple OS X.

Seznámení se SW a HW AVID ProTools 8.xx a 9 HD

Znalost práce s programem ProTools 8.xx

Doporučená nebo povinná literatura

Borwick, J. (1994): Sound Recording Practice. Oxford University Press, Oxford. (ISBN 0-19-816381-9)

http://www.filmsound.org/

Kolektiv - Film a filmová technika (SNTL 1974)

Kolmer, F. - Prostorová akustika SNTL 1984

Manuál Apple OS 10.6.7

Manuál SW a HW Avid ProTools 8.x a 9.x

Škvor, Z. - Akustika a elektroakustika (Academia 2001) www.apple.com

www.avid.com

Základy operac?ního systému Mac OS X (materiál KZT).

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet a kredity jsou uděleny za účast 80% z celkového počtu hodin, dále na základě aktivní účasti na semináři a absolvování závěrečného pohovoru.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 318
Seminárka KZT

(Lažanský palác)

13:10–14:45
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 13:10–14:45 Seminárka KZT
Lažanský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů