English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Postupy a technologie filmového zvuku 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308PTFIZ1 Z 1 2/T česky zimní
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Cílem výuky je praktické seznámení s problematikou poc?ítac?ového zpracování zvuku v systému ProTools.

Forma studia:

Kontaktní výuka. Předávání praktických zkušeností pedagoga, dialog. Individuální úkoly zaměřené na nácvik práce v systému ProTools.

Předpoklady a další požadavky:

Všeobecná znalost práce s počítačem.

Obsah kurzu:

(Základy počítačového zpracování zvuku)

Obsahem předmřtu je praktické seznámení s problematikou počítačového zpracování zvuku v systému ProTools.

Seznámení s operačním systémem Apple OS X.

Seznámení se SW a HW AVID ProTools 8.xx a 9 HD

Znalost práce s programem ProTools 8.xx

Doporučená nebo povinná literatura:

Borwick, J. (1994): Sound Recording Practice. Oxford University Press, Oxford. (ISBN 0-19-816381-9)

http://www.filmsound.org/

Kolektiv - Film a filmová technika (SNTL 1974)

Kolmer, F. - Prostorová akustika SNTL 1984

Manuál Apple OS 10.6.7

Manuál SW a HW Avid ProTools 8.x a 9.x

Škvor, Z. - Akustika a elektroakustika (Academia 2001) www.apple.com

www.avid.com

Základy operac?ního systému Mac OS X (materiál KZT).

Hodnoticí metody a kritéria:

Zápočet a kredity jsou uděleny za účast 80% z celkového počtu hodin, dále na základě aktivní účasti na semináři a absolvování závěrečného pohovoru.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 8. 2017